Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Kokeellinen grafiikka 4 op - UKUV0426 - syksy 2020

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - syksy 2019 - syksy 2020

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

syksy 2020

Opettaja

Tomas Regan

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja
- yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti
- tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä
- käyttää kouluympäristöön soveltuvia grafiikan menetelmiä
 

Sisältö

Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun ja taidekasvatuksen viitekehykseen.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.
Vaadittavat suorituksetAktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

 

Opettaja

Johanna Pihlajamaa

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

20.10.2020 - 3.12.2020

Kurssimaksu

0€