Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Maalaus 4 op - UTAK0117 - syksy 2020

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - syksy 2019 - syksy 2020

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

syksy 2020.

Opettaja

Riikka Lenkkeri

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-käyttää erilaisia maalaustekniikoita oman ilmaisunsa toteuttamiseksi

-käyttää maalauksen sekatekniikoita ja ymmärtää niiden vaatiman materiaalituntemuksen

-valita omaan ilmaisuunsa sopivia maalausmateriaaleja ja tekotapoja

Sisältö

Maalaamisen perustekniikoiden harjoitteleminen ja erilaisiin materiaaleihin tutustuminen. Oman ilmaisun kehittäminen maalauksen keinoin. Maalaus osana tilaa, installaatiota.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.

Vaadittavat suoritukset: Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät

Arviointi: hyväksytty/hylätty

 

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

18.8.2020 - 6.10.2020

Kurssimaksu

0€