Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Havaintopiirustus 4 op - UTAK0116 - kevät 2020

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - syksy 2019 - syksy 2020

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

ti 14.1.

to 16.1.

ti 21.1.

la 25.1.

ti 28.1.

to 30.1.

ti 4.2.

to 6.2.

ti 11.2.

la 15.2.

to 5.3. (kritiikki)

Arkisin klo 17-20.15 ja lauantaisin klo 10-15.15.

Kouluttaja

Tomas Regan

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-hahmottaa ympäröivää maailmaa ja esittää havaintonsa piirtäen
-tunnistaa ja käyttää hyväkseen erilaisia perspektiivioppiin kuuluvia keinoja kuvata tilaa
-esittää ideoitaan ja ajatuksiaan visuaalisessa muodossa
-käyttää piirustusta taiteen ilmaisukielenä
 

Sisältö

Havaintoon pohjautuvan piirtämisen harjoittelu sisä- ja ulkotiloissa, elävän mallin piirtäminen sekä perspektiiviopin hyödyntäminen käytännön harjoitusten avulla. Erilaisiin piirtimiin ja piirustuspapereihin tutustuminen.
 

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
 

 

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

14.1.2020 - 5.3.2020

Kurssimaksu

0€