Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Värioppi 4 op - UTAK0115 - syksy 2019

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - syksy 2019 - syksy 2020

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

ma 28.10.
to 31.10.
ma 4.11.
to 7.11.
ma 11.11.
la 16.11.
ma 18.11.
to 21.11.
ma 25.11.
la 30.11.
ma 9.12. (Kritiikki)

Arkisin klo 17-20.15 ja lauantaisin klo 10-10.15. Alustavasti Juhannuskylän koulu (Tammerkosken koulutalo).

Opettaja

Elina Heikkilä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-väriopin peruskäsitteet
-soveltaa eri väriteorioita omassa ilmaisussa muotoilun ja taiteen kontekstissa
-käyttää värejä eri yhteyksissä ja ymmärtää niiden vaikutuksia
 

Sisältö

Väri-ilmiöiden tutkiminen erilaisten teorioiden pohjalta. Värien sekoitusharjoituksia, erilaisia väririnnastuksia, värin transparentti ja peittävyys ilmaisun keinoina. Värin käyttäminen osana muotoilun keskeisenä osana.
 

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Luentoja ja ohjattuja harjoituksia 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.
Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Oheiskirjallisuus

Albers, Josef: Värien vuorovaikutus, 1991.
Arnkil, Harald: Värit havaintojen maailmassa, 2007.
Ball, Philip: Kirkas maa, miten värit syntyvät, 2003.
Brusatin, Manlio: Värien historia, 1996.
Finlay, Victoria: Värimatka, 2004.
Itten, Johannes: Värit taiteessa, 1989.

 

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

28.10.2019 - 9.12.2019

Kurssimaksu

0€