Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op - UTAK0102 - syksy 2019

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - syksy 2019 - syksy 2020

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

ti 10.9.
to 12.9.
ti 17.9.
to 19.9.
ti 24.9.
la 28.9.
ti 1.10.
to 3.10.
ti 8.10.
la 26.10. (kritiikki)

Arkisin klo 17-20.15 ja lauantaisin klo 10-15.15. Paikka: Alustavasti Juhannuskylän koulu (Tammerkosken koulutalo).

Opettaja

Mikko Snellman

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-  nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla
-  soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan
- tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa
- osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kauttaSisältö

Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettaja ohjaa ja auttaa teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot:

Luento-opetusta 20 h, luentoihin perustuvia harjoitustöitä 24 h, itsenäistä työskentelyä 64 h.

Vaadittavat suoritukset:  Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen.
 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

 

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

10.9.2019 - 26.10.2019

Kurssimaksu

0€