Avoin yliopisto-opetusPalvelumuotoilu

Brändi ja visuaalisuus 3 op - UPAMU1002 - syksy 2019

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Visual Brand

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Luennot:

pe 15.11. klo 16.30-20.30
la 16.11. klo 9.15-16.15
la 30.11. klo 9.15-16.15

Paikka: Tampereen yliopiston Linna K103 (Kalevantie 5).

Opettaja

Marjo Kamila

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita

– soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään

– analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa

– toimia suunnittelupalvelun ostajana

Sisältö

Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä. Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana.

Opetus- ja työmuodot: Luennot, ryhmätyö sekä kirjallinen tehtävä ja kirjallisuus. Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Kirjallisen tehtävän suorittaminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

15.11.2019 - 30.11.2019

Kurssimaksu

0€