Avoin yliopisto-opetusPalvelumuotoilu

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op - syksy 2019 - kevät 2020

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Huom!

Opintokokonaisuus on täynnä!

Toinen ryhmä Palvelumuotoilun perusopinnoista alkaa tammikuussa 2020. 

Oppiaine

Palvelumuotoilu - Service Design

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Syksy 2019 - kevät 2020.

Opinnot alkavat Johdanto muotoiluajatteluun 2 op -opintojakson luennoilla pe-la 6.-7.9.2019.

Ilmoittautuminen opintoihin avataan ke 15.5. klo 10.00. Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella “Lue lisää / Ilmoittaudu” painikkeen kautta. Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 600€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 565€.  Mikäli työnantaja maksaa osallistumisen, syötä kohtaan yrityslaskutus työnantajalaskutustiedot.

Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 35€ maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä Lapin avoimeen yliopistoon. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Aikataulu

Syksy 2019 - kevät 2020.

Opintojen suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu myös itsenäistä työskentelyä. Tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulut ja suoritusohjeet löytyvät “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Opetus järjestetään Tampereella.

Sisältö

  • Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta.
  • Kokonaisuuteen sisältyy muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen kursseja sekä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia yritysprojekteja. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat aiheeseen ja kokonaisuuden struktuuriin. Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään. Kokonaisuuden neljä seuraava kurssia opettavat ensin opiskelijalle palvelumuotoilun kehittämisprosessin ja menetelmät, joita sen jälkeen sovelletaan projekteihin liiketoiminnassa, julkisissa palveluissa sekä johtamisessa. Johdantokurssi tulee käydä ennen muita kokonaisuuden kursseja. Lisäksi Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät kurssi tulee suorittaa ennen kolmea yritysprojekteihin pohjautuvaa kurssia.

Tavoitteet

Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määritellä osa-alueet, joista muotoiluajattelu ja sen toimintatapa muodostuvat
  • selittää palvelujen markkinointiin liittyviä käsitteitä: palvelujen merkitys, laatumallit, tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet
  • selittää brändin käsitteen monipuolisesti
  • käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja soveltaa niitä
  • määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät sekä soveltaa niitä erilaisissa kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta, puh 040 7065606, anu.urhemaa(at)tampereenkesayliopisto.fi ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta, puh 040 081 3717, vappu.salonen(at)tampereenkesayliopisto.fi

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

6.9.2019 - 31.7.2020

Ilmoittautuminen päättyy

20.8.2019

Kurssimaksu

600€