Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Seminaari - LUKI1107

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta ja opetuspaikka

Kevään 2021 aikataulu

Seminaaritapaamiset pidetään torstaisin:

To 14.1. klo 17-20.15, koulutustila Helmi

To 25.2. klo 17-20.15, koulutustila Aarre

To 11.3. klo 17-20.15, koulutustila Aarre

To 25.3. klo 17-20.15, koulutustila Aarre

To 8.4. klo 17-20.15, koulutustila Helmi

To 22.4. klo 17-20.15, koulutustila Aarre

Opetuspaikkoina Tampereen kesäyliopiston Aarre- ja Helmi-koulutustilat.

Sisältö

Tavoitteena on opiskelijan tekstianalyyttisen kyvyn kehittäminen ja harjaantuminen monivaiheisen kirjoittamisprosessin edellyttämään pitkäjänteiseen työskentelytapaan.

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa laajahkon kirjallisen harjoitustyön valitsemastaan tekstilajista. Opiskelija perehtyy tekstin ideointiin, aineiston hankintaan sekä muodon ja sisällön työstämiseen ja osallistuu myös muiden opiskelijoiden harjoitustöiden analysointiin ja arviointiin. Opiskelija kirjoittaa itsestään kirjoittajana reflektiivisen tekstin.

Suoritustapa

Seminaari ja tutkielma/opinnäytetyö ja portfolio

Arviointi: 0–5

Ilmoittautuminen

Opiskelijat otetaan ensisijaisesti koko opintokokonaisuuteen. Jos ryhmässä on tilaa, voit tiedustella vapaita paikkoja yksittäiselle opintojaksoille 7.9.2019 jälkeen.

Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Anu Urhemaa p. (03) 2238 433, 040 706 5606
Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

Opettaja

Saara Henriksson

Opintopisteet

10

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

3.9.2020 - 31.7.2021

Kurssimaksu

180€