Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä (2 op) -UKUV0915 - syksy 2019 - kevät 2020

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2018 - kevät/syksy 2020

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Syksy 2019 - kevät 2020.

Tavoite           

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tarkastella julkista taidetta suhteessa ympäristöönsä

- saa käsityksen erilaisista julkisen taiteen tuotannollisista puolista

- tarkastella ajankohtaisia näyttelyitä

Sisältö                  

Ekskursion tarkoituksena on tutustua julkisten tilojen taiteeseen, ajankohtaisiin näyttelyihin ja eri taiteilija/ taideorganisaatioihin ekskursiopaikkakunnalla.

Toteutus ja työmuodot

Luento, tutustuminen kohteisiin ja niitä koskeva keskustelu yhteensä 12-16 h.

Vaadittavat suoritukset

Osallistuminen luennolle, ekskursiolle ja matkapäiväkirjan tekeminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

15.8.2019 - 31.7.2020

Kurssimaksu

0€