Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu (16 op) -UKUV0621 - syksy 2019 - kevät 2020

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2018 - kevät/syksy 2020

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

syksy 2019-kevät 2020.

Tavoite          

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- valita itselleen sopivia ilmaisumuotoja ja toteuttaa omaa taiteellista ajatteluaan niiden kautta

- tarkastella omaa taiteellista työskentelyään osana taidemaailman ilmiöitä ja keskusteluja

Sisältö            

Ohjattu ja itsenäinen taiteellinen työskentely 10 op

Kuvataidekirjoittamisen työpaja 3 op

Taiteilijapuheenvuorot 1 op

Näyttelykäynnit ja niistä raportointi, näyttelyrakentaminen 2 op

Toteutus ja työmuodot

Kurssi etenee viikoittaisina tapaamisina, jotka koostuvat ohjatusta työskentelystä, luennoista, näyttelykäynneistä ja itsenäisestä työskentelystä. 

Vaadittavat suoritukset

Aktiivinen osallistuminen ohjattuun opetukseen ja luentoihin sekä oman taiteellisen produktion suorittaminen hyväksytysti.

Arviointi          

5-1/hylätty

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

15.8.2019 - 31.7.2020

Kurssimaksu

0€