Avoin yliopisto-opetusRavitsemustiede

Ravitsemustieteen perusteet 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op lv. 2019-2020

Sisältö

Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuosikset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Opetuksen ajankohta

Luennot ja opetuspaikat:

Pe-la 20.-21.9. ja 11.-12.10.2019 Pe: klo 16.15-18.45 ja la klo 9.00-15.15. Linna K110

Harjoitukset: pe-la 18.-19.10. pe: klo 18.15-20.30, la: 9.15-17.00. Kesäyliopiston koulutustila Aarre, os. Kalevantie 7 C, 7. krs

Tentit:

Luentotentti ma 11.11.2019 klo 16.00-20.00, 1. uusinta 14.1.2020 klo 16.30-20.30, 2. uusinta 6.4.2020 klo 16.00-20.00 --> PERUTTU

Tenttikalenteri

Ilmoittaudu tenttiin

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet. Arvostelu 0-5.

Opettaja

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riikka Huuskonen

Lisätiedot

Suoritustapana luennot 18 t, harjoitukset 12 t ja luentotentti. Tämän jakson opetuksessa ei ole UEF Aducaten Moodlea käytössä.

Oppimateriaali

1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos. --> kirjaa voi lukea sähköisesti UEF:n kirjaston etäkäytön kautta oppiportista.
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN,
2014.
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
3. Luentomateriaalit

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta erikseen (ei kokonaisuuteen ilmoittautumista) suoritettuna on 140 €. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 100 €. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 40 €  opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Opettaja

Riikka Huuskonen

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

20.9.2019 - 19.10.2019

Ilmoittautuminen alkaa

14.4.2019

Ilmoittautuminen päättyy

15.9.2019

Kurssimaksu

140€