Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Proosan kirjoittaminen II - LUKI1101

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Opetusta järjestetään seuraavasti:

  • to 9.1.2020 klo 17–19.15
  • la 18.1. klo 10–15
  • la 1.2. klo 10–15
  • la 15.2. klo 10–15
  • to 20.2. klo 17–19.15

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopisto, koulutustila Helmi (os. Kalevantie 7 C, 7. krs)

Sisältö

Kurssi on osa Luovan kirjoittamisen aineopintoihin kuuluvaa Kirjoittamisen lajit (16 op) kokonaisuutta.

Kurssilla perehdytään lyhytmuotoisen kertovan kirjallisuuden eri alalajien tyylillisiin ja rakenteellisiin ominaispiirteisiin kirjoja ja tekstejä lukemalla ja harjoitustöitä kirjoittamalla.

Opiskelija harjaantuu edelleen oman tekstin tuottamisessa ja oppii tunnistamaan omaa erityislaatuaan kirjoittajana. Proosaan liittyvien käsitteiden kirjo ja hallinta kasvaa. Kirjallisuuden avulla varmistetaan monipuolinen näkemys lyhytproosan mahdollisuuksista. Kurssin kuluessa opiskelijat harjoittavat prosessikirjoittamista, jonka tuloksena kurssin lopussa on valmis ja palautteiden avulla hiottu lyhytproosateksti.

Suoritustapa

Luentoja, harjoitustehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen (24 tuntia) + harjoitustyö(t) + portfolio. Harjoitukset analyyseineen ja lukupäiväkirja portfoliossa.

Arviointi: 0–5

Ilmoittautuminen

Opiskelijat otetaan ensisijaisesti koko opintokokonaisuuteen. Jos ryhmässä on tilaa, voit tiedustella vapaita paikkoja yksittäiselle opintojaksoille 7.9.2019 jälkeen.

Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Anu Urhemaa p. (03) 2238 433, 040 706 5606
Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

Opettaja

Jyrki Vainonen

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

9.1.2020 - 20.2.2020

Ilmoittautuminen alkaa

20.11.2019

Ilmoittautuminen päättyy

15.12.2019

Kurssimaksu

150€