Avoin yliopisto-opetusBiologia

Elämän perusedellytykset maapallolla BENP1001 (5 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Biologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteet

Ajankohta ja paikka

Opintoryhmätapaamiset Tampereella keskiviikkoisin:
2.10.2019 klo 17.00–19.30
9.10.2019 klo 17.00–19.30
23.10.2019 klo 17.00–19.30
6.11.2019 klo 17.00–19.30
13.11.2019 klo 17.00–20.15
27.11.2019 klo 17.00–20.15

Tampereen kesäyliopiston koulutustilassa Aarre (Kalevantie 7 C, 7. kerros)
Paitsi 6.11. opetus on Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksessa, luokassa B111 (3. kerros), os. Kanslerinrinne 1

Kohderyhmä

Elämän perusedellytykset maapallolla -kurssi soveltuu hyvin luonnosta ja ympäristöstä kiinnostuneille, ja esimerkiksi biologian, lääketieteen tai luonnonvara- ja ympäristöaloille suuntaaville. Suositellaan, että opiskelijoilla on suoritettuna biologian pakolliset lukiokurssit Elämä ja evoluutio (BI01) sekä Ekologia ja ympäristö (BI02) tai he omaavat muuten vastaavat tiedot.

Biotieteiden alan opinnot soveltuvat sekä korkeakoulututkintoon tähtääville että esimerkiksi opettajille, maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville tai vaikkapa luontoharrastajille.

Opintojakso sopii hyvin myös lukio-opiskelijoille ja välivuotta viettäville.

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää, mihin nykyinen käsityksemme maapallon elämän perusedellytyksistä perustuu. Hän osaa kuvata tärkeimmät energiavirrat ja aineiden kierrot globaalilla tasolla ja tunnistaa tärkeimpien biomien erot. Opiskelija kykenee myös selittämään keskeisimmät maapallon ilmakehään ja ilmastoon liittyvät ilmiöt. Hän kykenee myös erittelemään ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia.

Sisältö

Elämän perusedellytykset maapallolla on bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen johdantokurssi, jossa käsitellään alan keskeisiä teemoja pääosin globaalista näkökulmasta. Tärkeimmät teemat ovat tieteellinen ajattelutapa, energiavirrat, ilmakehän ilmiöt, ilmasto ja ilmastonmuutos, fotosynteesi, aineiden kierrot sekä biomit. Kurssi sisältää kirjallisuuden, luentoja, ryhmätehtäviä, tehtäviä sekä tentin.

Suoritustapa

Opintoryhmätyöskentely 20 tuntia (à 45 min.) sekä tehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen

Kurssin opetuskielenä on suomi.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Luentotallenteet

Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece: Biology: A Global Edition, 11th Edition. Pearson. ISBN 978-1-292-17043-5.

Kuulustelut

keskiviikko 11.12.2019 klo 16.30–20.30
tiistai 14.1.2020 klo 16.30–20.30
tiistai 11.2.2020 klo 16.30–20.30

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 135 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 18.9.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Tampereen kesäyliopistossa järjestetään avoimina yliopisto-opintoina Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukainen bio- ja ympäristötieteiden perusopintojakso Solun elämä BENP103 (5 op) sekä Turun yliopiston vaatimusten mukainen biologian perusopintojakso Ihmisen fysiologia FYGE2160 (2 op).

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi ja Sanna Hirvi, puh 050 303 1178, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Heidi Kervinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

2.10.2019 - 11.2.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.6.2019

Ilmoittautuminen päättyy

1.10.2019

Kurssimaksu

135€