Avoin yliopisto-opetusBiologia

Solun elämä BENP1003 (5 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Biologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteet

Ajankohta ja paikka

Opintoryhmätapaamiset Tampereella keskiviikkoisin:
8.1.2020 klo 17.00–19.30
15.1.2020 klo 17.00–19.30
22.1.2020 klo 17.00–19.30
5.2.2020 klo 17.00–19.30
19.2.2020 klo 17.00–20.15
4.3.2020 klo 17.00–20.15

Tampereen kesäyliopiston koulutustila: HELMI, os. Kalevantie 7 C, 7. kerros, 33100 Tampere

Paitsi 4.3. koulutustila AARRE samassa osoitteessa.

Kohderyhmä

Solun elämä -kurssi soveltuu hyvin solubiologiasta kiinnostuneille, ja esimerkiksi biologian, lääketieteen tai farmasian aloille suuntaaville. Suositellaan, että opiskelijoilla on suoritettuna Solu ja perinnöllisyys -lukiokurssi (BI03) tai he omaavat muuten vastaavat tiedot.

Biotieteiden alan opinnot soveltuvat sekä korkeakoulututkintoon tähtääville että esimerkiksi opettajille, maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville tai vaikkapa luontoharrastajille.

Opintojakso sopii hyvin myös lukio-opiskelijoille ja välivuotta viettäville.

Tavoitteet

Tässä opintojaksossa keskitytään solujen evoluutioon, rakenteeseen ja toimintaan sekä soluissa tapahtuviin muutoksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa, miten solut ovat kehittyneet ja mitkä ovat nukleiinihappojen proteiinien, rasva-aineiden ja hiilihydraattien tärkeimmät tehtävät soluissa ja kudoksissa. Hän kykenee kuvailemaan solun keskeiset rakenneosat ja niiden toiminnan. Erityisesti hän ymmärtää selkeästi perinnöllisen informaation kulun solun sisällä ja solun aineenvaihdunnan tärkeimmät periaatteet.

Sisältö

Kurssin tärkeitä konsepteja ovat veden merkitys solujen toiminnassa, biologisten makromolekyylien luokittelu, elämän termodynamiikka, solujen rakenne, solun sisäinen signaalivälitys, soluhengitys ja solujen jakautuminen.

Suoritustapa

Opintoryhmätyöskentely 20 tuntia (à 45 min.), laboratoriodemonstraatioita korvaava tehtävä sekä lopputentti luennoista ja kirjallisuudesta.

Kurssin opetuskielenä on suomi.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Luentotallenteet

Cambpell’s Biology 10 painos (tai uudempi)

ISBN-10: 1292170433Biology: A Global Approach, Global Edition, 11/E
Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece
©2018 | Pearson | Estimated Availability: 14 Mar 2017
ISBN-10: 1292170565Campbell Biology plus Mastering Biology with Pearson eText, Global Edition, 11/E
Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece
©2018 | Pearson | Estimated Availability: 14 Mar 2017

Kuulustelut

Lopputentti tiistaina 10.3.2020 klo 16.30–20.30
1. uusinta tiistaina 7.4.2020 klo 16.30–20.30 PERUTTU
2. uusinta maanantaina 4.5.2020 klo 16.00–20.00 PERUTTU

Kurssin uusintatentit voi korvata oppimistehtävällä. Kopassa lisäohjeita.

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 135 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 18.12.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Tampereen kesäyliopistossa järjestetään avoimina yliopisto-opintoina Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukainen bio- ja ympäristötieteiden perusopintojakso Elämän perusedellytykset maapallolla BENP1001 (5 op) sekä Turun yliopiston vaatimusten mukainen biologian perusopintojakso Ihmisen fysiologia FYGE2160 (2 op).

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi ja Sanna Hirvi, puh 050 303 1178, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Heidi Kervinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

8.1.2020 - 4.5.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.6.2019

Ilmoittautuminen päättyy

6.1.2020

Kurssimaksu

135€