Avoin yliopisto-opetusBiologia

Ihmisen fysiologia (2 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Biologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, Biologian laitos

Ajankohta ja paikka

Opintojakso alkaa 14.10., jolloin opiskelijat saavat verkkotehtävän. Tehtävän palauttamiseen on aikaa 31.10 asti.
Opintoryhmätapaamiset Tampereella maanantaisin:
28.10.2019 klo 17.00–19.30, Tampereen yliopisto Linna K109 (Kalevantie 5)
11.11.2019 klo 17.00–19.30, Tampereen yliopisto Linna K109
2.12.2019 klo 17.00–19.30, Tampereen yliopisto Linna K109
16.12.2019 klo 17.00–19.30, Tampereen yliopisto Linna K109
13.1.2020 klo 17.00–20.15 Tampereen yliopisto Linna K108
3.2.2020 klo 17.00–20.15 Tampereen yliopisto Linna K108

Opettajat

Opintoryhmän ohjaaja: FM Heidi Kervinen
Tentin vastaanottaja: FT Tomi Streng

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu ihmisen fysiologiasta kiinnostuneille, esimerkiksi lääketieteen ja farmasian aloille suuntaaville, joiden pohjatiedot ihmisen biologiasta ovat hyvät (esim. Ihmisen biologia BI04 -lukiokurssi suoritettuna).

Opintojakso sopii hyvin myös lukio-opiskelijoille ja välivuotta viettäville.

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla ihmisen toimintojen fysiologiset mekanismit ja niihin liittyvät anatomiset rakenteet ja pystyy soveltamaan tietämystään arkipäivän havaintoihin. Opintojakso antaa myös valmiudet suomenkielisen terminologian käyttöön fysiologian alalta.

Sisältö

Ihmisen fysiologia -kurssilla käsiteltäviä asioita ovat hermosto, aistit, umpieritysjärjestelmä, luusto ja lihakset, verenkiertoelimistö, veri ja immuunijärjestelmä, hengityselimistö, ruoansulatuselimistö, lämmönsäätely, virtsaneritysjärjestelmä, lisääntyminen.

Opintoryhmässä käsitellään tenttikirjallisuuden keskeisiä ja vaikeimpia osa-alueita mm. harjoitustehtävien avulla. Harjoitellaan myös esseevastaustekniikkaa, jota tarvitaan tentissä sekä valintakokeissa. Opiskelijat saavat palautetta tehtävistään.

Suoritustapa

Opintoryhmätyöskentely 20 tuntia (à 45 min.) sekä verkko-opiskelu ja kirjallisuus.

Opintojakso suoritetaan kirjatentillä.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Moodle-oppimisympäristössä on opiskelua tukevaa kuva- ja tekstimateriaalia sekä opiskelua tukevia itsenäisesti tehtäviä harjoituksia.

Tenttikirja:
Haug Egil, Sand Olav, Sjaastadt Oystein V, Toverud Kari C: Ihmisen fysiologia. (1. - 5. painos) 2012, sivut 101 - 510.

Kurssikirjallisuudessa mainitun painoksen lisäksi opiskelun tukena voi käyttää teoksen muita painoksia tai Ihmisen fysiologia ja anatomia -kirjaa soveltuvin osin.

Kuulustelut

maanantai 2.3.2020 klo 16.00–19.00
maanantai 6.4.2020 klo 16.00–19.00 - tenttimismahdollisuus Moodlessa
tiistai 12.5.2020 klo 16.30–19.30

Kirjatenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opintovaatimusten mukainen biologian jakso FYGE2160.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 90 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 70 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Opintojaksolle otetaan enintään 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 90 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Tampereen kesäyliopistossa järjestetään avoimina yliopisto-opintoina Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaiset bio- ja ympäristötieteiden perusopintojaksot Elämän perusedellytykset maapallolla BENP101 (5 op) ja Solun elämä BENP103 (5 op).

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi ja Sanna Hirvi, puh 050 303 1178, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Heidi Kervinen

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

14.10.2019 - 12.5.2020

Ilmoittautuminen alkaa

25.6.2019

Ilmoittautuminen päättyy

22.10.2019

Kurssimaksu

90€