KieletKorea

Korean alkeiskurssi 1

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

3.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

27.5.–2.7.2020 seuraavasti:

27.5. keskiviikkona klo 16.30–19.45 (verkossa)

28.5. torstaina klo 16.30–19.45 (verkossa)

4.6. torstaina klo 16.30–19.45

10.6. keskiviikkona klo 16.30–19.45

11.6.2019 torstaina klo 16.30–19.45

17.6. keskiviikkona klo 16.30–19.45

25.6. torstaina klo 16.30–19.45

1.7. keskiviikkona klo 16.30–19.45

2.7. torstaina klo 16.30–19.45

Huom! Aikataulu muuttunut hieman!

Opetuspaikka

Verkko-opetusta ke 27.–28.5. klo 16.30–19.45

Lähiopetusta 4.6.–2.7.: Tampereen yliopisto, Pinni B -rakennus, Kanslerinrinne 1 (3. kerros), sali B3107

Edeltävät opinnot

Edeltäviä korean opintoja ei tarvita.

Tavoitteet

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • - hallitsee korean kirjoitusjärjestelmän
  • - tietää keskeiset tervehdykset ja arjen fraaseja
  • - osaa esitellä itsensä
  • - osaa numerot ja keskeisiä fraaseja, joita tarvitaan ostoksilla käydessä
  • - osaa kellon- ja vuorokaudenajat
  • - osaa kertoa arkipäivän tekemisistään (myös menneessä aikamuodossa)

Sisältö

Korean alkeiskurssi 1 sopii kaikille korean kielestä kiinnostuneille, opetus alkaa korean kirjoitusjärjestelmästä ja äänteistä. Kurssin aiheita ovat mm. esittäytyminen, tervehtiminen, arjen tekemisistä ja menemisistä kertominen sekä ostoksilla käyminen. Kurssilla opitaan n. 150 sanaa (mm. yleiset tervehdykset ja verbit, maat ja kansalaisuudet, ammatit, numerot, ajanilmaukset, paikat). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelua ja kirjoittamista.

Tunnit sisältävät paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä. Tunneilla keskitytään etenkin puheharjoituksiin. Lisäksi tehdään kuunteluita ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla pidetään sanaston opettelun tueksi sanakokeita.

Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali

Suoritustapa

Kurssi toteutetaan pääosin luokkaopiskeluna, johon sisältyy 36 oppituntia opetusta ja vähintään 45 tuntia itsenäistä työskentelyä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin opetustunneista

Arvostelu: hyväksytty – hylätty.

Arvioinnin pääpaino on kurssin loppukokeessa, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Arviointiin voi kuitenkin vaikuttaa myös osallistumalla aktiivisesti tunneilla sekä menestymällä sanakokeissa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusintakuulusten ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluun ilmoittaudutaan vähintään 5 arkipäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenterista.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 130 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 115 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 15 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 7.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Voit jatkaa korean opiskelua elokuussa Korean alkeiskurssilla 2.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Maija Marjala

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

27.5.2020 - 2.7.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

26.5.2020

Kurssimaksu

130€