KieletKorea

Korean alkeiskurssi 2

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

2.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

3.2. maanantai klo 16.30–19.45

10.2.–6.4.2019 maanantaisin klo 16.30–19.00

Ei opetusta 24.2.

Huom! Ei opetusta 16.3., katso lisätietoja sähköpostistasi ja Moodlesta!

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto, Pinni B (Kanslerinrinne 1), huone B3113


HUOM! Opetus siirretty toistaiseksi verkkoon THL:n suositusten mukaiseksi. Seuraa tilannetta sähköpostista ja Moodlesta!

Edeltävät opinnot

Lähtötaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Korean alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • kysyä ja neuvoa tietä, kertoa sijainneista
  • tilata ruokaa ravintolassa
  • kertoa, mistä pitää tai ei pidä
  • sopia tapaamisia, sanoa viikonpäivät ja päivämäärät
  • kuvailla säätä

Sisältö

Kurssin aiheita ovat mm. tien neuvominen ja kysyminen, sijainnin kuvailu, ruoka ja ravintolassa tilaaminen sekä tapaamisten sopiminen. Kurssilla opitaan n. 150 uutta sanaa. Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelemista ja kirjoittamista.

Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali

Suoritustapa

Kurssi toteutetaan luokkaopiskeluna, johon sisältyy 28 tuntia lähiopetusta ja vähintään 30 tuntia itsenäistä työskentelyä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin lähiopetustunneista. Arvostelu: hyväksytty – hylätty.

Arvioinnin pääpaino on kurssin loppukokeessa, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Arviointiin voi kuitenkin vaikuttaa myös osallistumalla aktiivisesti tunneilla sekä menestymällä sanakokeissa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kuulustelut

Kuulusteluiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluun ilmoittaudutaan vähintään 5 arkipäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenterista.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 110 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maija Marjala

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

3.2.2020 - 6.4.2020

Ilmoittautuminen alkaa

30.10.2019

Ilmoittautuminen päättyy

1.2.2020

Kurssimaksu

110€