Avoin yliopisto-opetusSuomi toisena ja vieraana kielenä

STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot (35 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Lähiopetus Tampereella 6.–7.3.2020 pe klo 17–20 ja la klo 9–15

Opetuspaikka

Tampereen yliopiston Päätalo, luentosali A08

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään toisen ja vieraan kielen oppimisen suuntauksiin ja teorioihin. Jaksolla tarkastellaan omia kieli- ja oppimiskäsityksiä sekä pohditaan käsitysten vaikutusta opetukseen ja arviointiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee toisen ja vieraan kielen oppimisen keskeisiä suuntauksia ja teorioita
 • ymmärtää suuntauksien ja teorioiden välisiä yhteyksiä ja eroja
 • osaa arvioida ja syventää omaa kieli- ja oppimiskäsitystään teorioiden valossa
 • osaa vertailla ja arvioida teorioita monikielitietoisen pedagogisen kehittämisen ja käytännön opetustyön kannalta.

Edeltävät opinnot

S2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Lisätietoja päivitystehtävästä saat Tampereen kesäyliopiston toimistosta.

Suoritustapa

Lähiopetus 10 tuntia (pakollinen) ja itsenäinen oppimistehtävä

Arviointi

Oppimistehtävän perusteella 0–5

Kirjallisuus

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut S2-perusopintojen jaksoa STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen, ennen lähiopetusta luetaan seuraava artikkeli:

 • Larsen-Freeman, Diane 2007: Reflecting on the Cognitive-Social Debate in Second Language Acquisition. The Modern Language Journal, 91, Focus Issue (2007), 773–787. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).

1. Kaikille pakollinen kirjallisuus:

 • Atkinson, Dwight 2011: Alternative Approaches to Second Language Acquisition. New York: Routledge. Saatavilla e-kirjana Jykdokissa: https://jyu.finna.fi/.
 • The Douglas Fir Group 2016: A Transdisciplinary Framework for SLA in a Multilingual World. The Modern Language Journal,100, Supplement (2016), 19–47. doi:10.1111/modl.12301 Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Mitchell, Rosamond & Myles, Florence 2013 (3rd edition): Second Language Learning Theories. London: Hodder Education.
 • Mustonen, Sanna 2015: Käytössä kehittyvä kieli – paikat ja tila suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä. Jyväskylä Studies in Humanities 255, 25–63, 290–291. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kielten laitos. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).

2. Lisäksi oman kiinnostuksen mukaan YKSI seuraavista:

 • Batstone, Robert (toim.) 2010: Sociocognitive Perspectives on Language Use and Language Learning. Oxford University Press.
 • de Bot, Kees & Schrauf, Robert W. (toim.) 2009: Language Development Over the Lifespan. New York: Routledge.
 • Dörnyei, Zoltán & Ushioda, Ema (toim.) 2009: Motivation, Language Identity and the L2 self. Second Language Acquisition. Bristol, UK: Multilingual Matters.
 • Dörnyei, Zoltán 2009. The Psychology of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • Gass, Susan & Mackey, Alison (toim.) 2012: The Routledge Handbook of Second Language Acquisition. London: Routledge.
 • Hornberger, Nancy H. & MacKay, Sandra L.(toim.) 2010: Sociolinguistics and Language Education. Bristol, UK: Multilingual matters.
 • Lantolf, James P. & Thorne, Steven L. 2006: Sociocultural Theory and the Genesis of Second Language Development. Oxford: Oxford University Press.
 • Ritchie, William & Bhatia, Tej (toim.) 2009: The new handbook of second language acquisition. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Ltd.
 • Robinson, Peter & Ellis, Nick C. (toim.) 2008: Handbook of Cognitive Linguistics and Second language acquisition. New York: Routledge.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittauduttaessa opintomaksu (145 €) maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi ja Suvi Tartia, puh 050 575 7127, suvi.tartia(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Marja Seilonen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

6.3.2020 - 31.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

27.6.2018

Ilmoittautuminen päättyy

4.3.2020

Kurssimaksu

145€