KieletSaksa

Saksan kielen valmentava kurssi - kielioppi- ja sanastokertausta KKSAPRE1

Tämä kurssi on päättynyt

TÄMÄ KURSSI ON PERUTTU


Laajuus

2.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 8.–24.6.2020 klo 16.30–19.30 seuraavina päivinä:
ma 8.6., ke 10.6. ja to 11.6.
ma 15.6. ja ke 17.6.
ma 22.6. ja ke 24.6.

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-järjestelmää.

Jokaiseen opetuskertaan sisältyy mm. harjoituksia ryhmässä ja pareittain Zoom-videopuhelun kautta sekä verkkotehtäviä Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. Kamera ei ole välttämätön. Opiskelijan ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia.

Opettaja

FM Angelika Seppälä

Edeltävät opinnot

Saksa esimerkiksi lukion lyhyenä kielenä tai vastaavat opinnot (kielitaito eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon tasolla A1–A2).
Huom! Tämä kurssi ei ole vain alkeiden kertauskurssi, vaan vastaa tavoitetasoltaan Saksa IV -kurssia / Saksan kielen jatkokurssi II:a.

Tavoitteet

Saksan kielen valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkintotason kurssien lähtötason. Se on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joilla on jo saksan perustaidot, mutta jotka eivät ole kirjoittaneet saksaa ylioppilaskirjoituksissa tai joiden saksan opiskelusta on kulunut pitkä aika.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

•    ymmärtää yleiskielistä puhetta ja kirjoitettua tekstiä eri aihepiireistä
•    hallitsee melko hyvin saksan kielen perusrakenteet ja yleissanastoa
•    osaa hyödyntää sanakirjoja ja verkossa olevia oppimateriaaleja

Sisältö

Kirjallisia ja suullisia harjoituksia, joissa opiskelija kertaa ja vahvistaa peruskieliopin ja -sanaston hallintaa. Kurssiin sisältyy itseopiskelua mm. verkkomateriaalien avulla.

Suoritustapa      

Ohjattua opiskelua verkossa 26 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä 28 tuntia. Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja hyväksytty portfolio. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arvosana: hyväksytty - hylätty

Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava verkkomateriaali.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Tällä kurssilla voit aktivoida ja palauttaa mieleen esimerkiksi lukiossa oppimaasi saksaa ja/tai vahvistaa osaamistasi seuraavan tason (A2-B1) kursseille osallistumista varten. 


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Angelika Seppälä

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

8.6.2020 - 24.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

29.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

3.6.2020

Kurssimaksu

105€