KieletEnglanti

Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

3.0 op

Vastaava yliopisto/korkeakoulu

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 10.8.–9.9.2020 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17.00–20.15

Opetuksessa  käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-järjestelmää. Opiskelijalla  tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. Kamera ei ole välttämätön. Opiskelijan ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia. 

Kohderyhmä

Valmentavan opintojakson tavoitteena on peruskielitaidon parantaminen korkeakoulututkintoon kuuluvalla englannin kielen opintojaksolla vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi. Opintojakso ei vastaa tutkintoon kuuluvia vieraan kielen opintoja, vaan edeltää niitä. Valmentava opintojakso soveltuu kaikille opiskelijoille alasta riippumatta.

Edellytetty taitotaso

Minimiedellytys on peruskoulun A1-kielen tai lukion B3-kielen taidot. Mieluiten lukion A1- tai B1-kielen opinnot tai opintoja. Niitä alempi lähtötaso edellyttää erityisen tunnollista panostusta kurssiin. Kurssin taitotaso on B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Oppimistavoitteet

Opiskelija:
- vahvistaa kielen keskeisten rakenteiden (substantiivit, verbit, adjektiivit, pronominit, prepositiot ja sanajärjestys) tuntemustaan
- kartuttaa ja monipuolistaa perussanavarastoaan
- saa rohkeutta käyttää kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti
- osaa ylläpitää, kehittää ja arvioida kielitaitoaan ja kielenoppimisen taitojaan

Kurssisisältö

Keskeiset perusrakenteet ja niihin liittyvät harjoitukset
Tavallisimmat fraasit
Lauseenmuodostusta ja tekstin tuottamisharjoituksia
Tekstin ymmärtämisharjoituksia
Puheen tuottamis- ja ymmärtämisharjoituksia 

Suoritustapa

Ohjattua opiskelua verkossa 40 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä verkko-opiskelua n. 40 tuntia. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää ennakkotehtävän tekemistä, aktiivista osallistumista opetukseen, kirjallisten ja suullisten tehtävien tekemistä, itsearviointia ja kirjallisen kokeen hyväksyttyä suorittamista. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Opetuskieli

Suomi

Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Kuulustelut

Loppukoe verkossa

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa VENGVAL-8. Valmentavat kieliopinnot kuuluvat Tampereen ammattikorkeakoulussa vapaasti valittaviin kieliopintoihin.

Osallistumismaksu

Tampereen ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoille 45 euroa, muille 125 euroa

Jos opiskelet TAMK:ssa, klikkaa Ilmoittaudu-painiketta ja valitse ostoskorissa maksuvaihtoehto Hinta TAMK:n tutkinto-opiskelijoille (45 euroa). Ilmoita Lisätietoa järjestäjille -kentässä olevasi TAMK:n opiskelija ja anna opiskelijanumerosi.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos   opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse   ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n  tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi  ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”.  Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Tällä kurssilla voit aktivoida ja palauttaa mieleen esimerkiksi lukiossa oppimaasi englantia ja/tai vahvistaa osaamistasi seuraavan tason (B2) kursseille osallistumista varten. 


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

FM Anne-Mari Viitasalo

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

10.8.2020 - 9.9.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

9.8.2020

Kurssimaksu

125€