KieletRuotsi

Ruotsin kielen valmentavat opinnot VRUOTVAL-8

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

3.0 op

Vastaava yliopisto/korkeakoulu

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

11.8.–10.9.2020 tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–20.15

Paikka

Kurssi järjestetään Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampuksella, os. Kuntokatu 3, Tampere.

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena, jos se on tarpeen koronavirusepidemian vuoksi.

Kohderyhmä

Valmentavan opintojakson tavoitteena on peruskielitaidon parantaminen korkeakoulututkintoon kuuluvalla ruotsin kielen opintojaksolla vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi. Opintojakso ei vastaa tutkintoon kuuluvia toisen kotimaisen kielen opintoja, vaan edeltää niitä. Valmentava opintojakso soveltuu kaikille opiskelijoille alasta riippumatta.

Edellytetty taitotaso

Vähintään peruskoulun ruotsin oppimäärä

Oppimistavoitteet

Opiskelija:

- vahvistaa kielen keskeisten rakenteiden (substantiivit, verbit, adjektiivit, pronominit, prepositiot ja sanajärjestys) tuntemustaan
- kartuttaa ja monipuolistaa perussanavarastoaan
- saa rohkeutta käyttää kieltä lähinnä kirjallisesti, mutta myös suullisesti
- osaa ylläpitää, kehittää ja arvioida kielitaitoaan ja kielenoppimisen taitojaan

Sisältö

Keskeiset rakenteet ja niihin liittyvät harjoitukset
Tavallisimmat fraasit
Lauseenmuodostusta ja tekstin tuottamisharjoituksia
Tekstin ymmärtämisharjoituksia
Pienimuotoisia puheen tuottamis- ja ymmärtämisharjoituksia 

Suoritustapa

Lähiopetusta 40 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä verkko-opiskelua n. 40 tuntia. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää ennakkotehtävän tekemistä, aktiivista osallistumista opetukseen, kirjallisten ja suullisten tehtävien tekemistä, itsearviointia ja kirjallisen kokeen hyväksyttyä suorittamista. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5.

Opetuskieli

Suomi

Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Kuulustelut

Loppukoe pidetään kurssin viimeisellä opetuskerralla.

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa VRUOTVAL-8. Valmentavat kieliopinnot kuuluvat Tampereen ammattikorkeakoulussa vapaasti valittaviin kieliopintoihin.

Osallistumismaksu

Tampereen ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoille 45 euroa, muille 125 euroa

Jos opiskelet TAMK:ssa, klikkaa Ilmoittaudu-painiketta ja valitse  ostoskorissa maksuvaihtoehto Hinta TAMK:n tutkinto-opiskelijoille (45  euroa). Ilmoita Lisätietoa järjestäjille -kentässä olevasi TAMK:n  opiskelija ja anna opiskelijanumerosi.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos   opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse   ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n  tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi  ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”.  Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Tällä kurssilla voit aktivoida ja palauttaa mieleen ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa sekä vahvistaa osaamistasi seuraavan tason (B1) kursseille osallistumista varten. 

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

11.8.2020 - 10.9.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

28.7.2020

Kurssimaksu

125€