KieletSuomi

Suomen kielen alkeiskurssi 1 - KKSU1

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

3.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 4.–20.8.2020 seuraavina päivinä:

4.–5.8. tiistai–keskiviikko klo 16.30–19.45
6.8. torstai klo 16.30–19.00
11.–13.8. tiistai–torstai klo 16.30–19.45
18.–20.8. tiistai–torstai klo 16.30–19.45

Yksi opetuskerta sovitaan vielä ryhmän kanssa.

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-alustaa. Osallistuja tarvitsee tietokoneen, jossa on nettiyhteys, mikrofoni sekä mielellään kamera.

Moodle-tunnukset sekä tarkempia tietoja Zoomin käytöstä saat sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempia suomen kielen opintoja.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee suomen kielen ääntämisen perusteet samoin kuin keskeisintä ydinsanastoa sekä osaa käyttää ja ymmärtää lyhyitä ja helpporakenteisia suomen kielen ilmauksia, jotka koskevat tavallisimpia jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita ja tilanteita (itsensä esitteleminen, ostaminen ja maksaminen, kellonajat, ruoka, kysyminen ja vastaaminen, sijainti ja liikkuminen, omistaminen).

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso: A1

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät kurssilla suomen kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmään, peruskielioppiin ja ydinsanastoon ja tekevät ääntämis- ja äänteentunnistusharjoituksia sekä käsiteltyihin asioihin keskittyviä rakenteellisia ja kommunikatiivisia harjoituksia.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti. Ryhmäopetusta 39 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 42 tuntia. Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä kurssin lopuksi järjestettävä tentti.

Arvostelu: Numerolla 1-5.

Oppimateriaali

Kangasniemi, Heikki. Finnish Language Book 1.
Huom! Materiaali ei sisälly kurssimaksuun.

Osallistujat saavat kurssikirjeessä tarkemmat ohjeet siitä, mistä materiaalin voi hankkia.

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusintakokeen ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Loppukokeeseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan sähköpostitse kesäyliopiston toimistoon. Ilmoittautuminen pitäisi tehdä vähintään 5 arkipäivää ennen koetta.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen opetussuunnitelman mukainen (KKSU1).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Mervi Kastari

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

4.8.2020 - 20.8.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

2.8.2020

Kurssimaksu

145€