KieletSuomi

Suomen kielen alkeiskurssi 2 - KKSU2

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

3.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

24.8.–10.9.2020 seuraavina päivinä:

maanantai–tiistai 24.–25.8. klo 16.30–19.45

torstai 27.8. klo 16.30–19.00

maanantai 31.8. klo 16.30–19.45

tiistai–torstai 1.–3.9.  klo 16.30–19.45

vko 37: tiistai–torstai 8.–10.9. klo 16.30–19.45

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-alustaa. Osallistuja tarvitsee tietokoneen, jossa on nettiyhteys, mikrofoni sekä mielellään kamera.

Moodle-tunnukset sekä tarkempia tietoja Zoomin käytöstä saat sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Huom! Aikataulu muuttunut hieman aiemmin ilmoitetusta!

Kohderyhmä

Edeltävät opinnot: Suomen kielen alkeiskurssi 1 tai vastaavat opinnot.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ja ymmärtää helpporakenteisia suomen kielen ilmauksia, jotka koskevat tavallisimpia jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita ja tilanteita (sijainti ja liikkuminen, käskeminen ja pyytäminen, terveydentila). Hän osaa myös kertoa tärkeimpiä asioita itsestään, perheestään ja lähiympäristöstään sekä ymmärtää tällaisista aiheista esitettyjä kuvauksia. Lisäksi opiskelija osaa kuvailla menneeseen aikaan kuuluvia asioita ja tilanteita ja ymmärtää vastaavia kuvauksia.

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso: A1

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät kurssilla suomen kielen peruskielioppiin ja ydinsanastoon ja tekevät käsiteltyihin asioihin keskittyviä rakenteellisia ja kommunikatiivisia harjoituksia.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Ryhmäopetusta 39 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 42 tuntia

Arvostelu: Numerolla 1–5.
Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä kurssin lopuksi järjestettävä tentti.

Oppimateriaali

Kangasniemi, Heikki. Finnish Language Book 1 & Finnish Language Book 2.
Huom! Kirjat eivät sisälly kurssimaksuun.

Osallistujat saavat kurssikirjeessä tarkemmat ohjeet siitä, mistä oppimateriaalin voi hankkia.

Kuulustelut

Kokeiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Loppukokeeseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan sähköpostitse kesäyliopiston toimistoon. Ilmoittautuminen pitäisi tehdä vähintään 5 arkipäivää ennen koetta.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen opetussuunnitelman mukainen (KKSU2).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Voit opiskella suomea kanssamme myös syyslukukaudella. Tarkemmat tiedot syksyn tarjonnasta julkaistaan viimeistään heinäkuussa.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Mervi Kastari

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

24.8.2020 - 10.9.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

23.8.2020

Kurssimaksu

145€