KieletKorea

Korean alkeiskurssi 2

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

2.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

5.8.–3.9.2020 seuraavasti:

5.8. keskiviikkona klo 16.30–19.45

6.–27.8. torstaisin klo 16.30–19.45

2.9. keskiviikkona klo 16.30–19.45

3.9. torstaina klo 16.30–19.45

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopisto (Yliopistonkatu 60 A), koulutustila Suvituuli

paitsi

27.8. ja 3.9. Tampereen yliopisto, Pinni B, luokka B3107

Jos lähiopetusta ei kesällä 2020 voida järjestää, pyrimme tarjoamaan  mahdollisimman monen opintojakson/kurssin verkko-opetuksena.

Edeltävät opinnot

Lähtötaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Korean alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • - kysyä ja neuvoa tietä, kertoa sijainneista
  • - tilata ruokaa ravintolassa
  • - kertoa, mistä pitää tai ei pidä
  • - sopia tapaamisia, sanoa viikonpäivät ja päivämäärät
  • - kuvailla säätä

Sisältö

Kurssin aiheita ovat mm. tien neuvominen ja kysyminen, sijainnin kuvailu, ruoka ja ravintolassa tilaaminen sekä tapaamisten sopiminen. Kurssilla opitaan n. 150 uutta sanaa. Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelemista ja kirjoittamista.

Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali

Suoritustapa

Kurssi toteutetaan luokkaopiskeluna, johon sisältyy 28 tuntia lähiopetusta ja vähintään 30 tuntia itsenäistä työskentelyä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin lähiopetustunneista. Arvostelu: hyväksytty – hylätty.

Arvioinnin pääpaino on kurssin loppukokeessa, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Arviointiin voi kuitenkin vaikuttaa myös osallistumalla aktiivisesti tunneilla sekä menestymällä sanakokeissa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kuulustelut

Loppukuulustelu viimeisellä tunnilla

Uusintakuulustelu 23.9. klo 17-19

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan vähintään 5 arkipäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenterista.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 125 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 105 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 20 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä.  Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse  ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa  opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta  opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maija Marjala

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

5.8.2020 - 3.9.2020

Ilmoittautuminen alkaa

31.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

4.8.2020

Kurssimaksu

125€