Abi- ja lukiolaiskurssitReaaliaineet

Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1

Ajankohta

20.–28.7.2020 (7 kertaa):
ma–pe 20.–24.7. klo 10.00–14.30,
ma 27.7. koe klo 10.00–13.00 ja
ti 28.7. kokeen palautus klo 10.00–11.30

Kurssi voidaan toteuttaa verkko-opetuksena, jos se on tarpeen koronavirusepidemian vuoksi.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti historian ylioppilaskokeeseen syksyllä 2020 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Tavoite

Historian kertauskurssin tavoitteena on, että opiskelija

motivoituu oppiaineen itsenäiseen kertaamiseen
saa valmiuksia historian ylioppilaskirjoitusten erityyppisiin tehtäviin vastaamiseen
oppii hahmottamaan historian tapahtumia yhtenäisinä teemoina
pystyy havaitsemaan historian tapahtumasarjoja yhdistäviä tekijöitä eri ajassa ja paikassa
oppii yhdistämään eri kursseilla käsiteltyjä aihekokonaisuuksia yhtenäisiksi, myös oppiainerajat ylittäviksi, kokonaisuuksiksi

Sisältö

Kurssilla kerrataan lukion historian valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien keskeiset asiat.

Keskeiset sisällöt:

Suomen historian keskeiset ilmiöt 1800-luvulta alkaen
maailmanhistorian keskeiset ilmiöt ja kehityskulut
Suomen historian ja kansainvälisten tapahtumien nivoutuminen yhteen
1900-luvun kansainvälisen politiikan keskeiset piirteet

Oppimateriaali

Omat lukion historian kurssien oppikirjat mukaan! Kaikkia kirjoja ei kuitenkaan tarvitse kantaa mukana päivittäin. Ota ensimmäiselle opetuskerralle mukaasi historian ensimmäisen kurssin kirja (HI1). Ota ensimmäisenä päivänä mukaan myös kannettava tietokone (tablettikin käy). Kurssilla käytetään oppikirjojen lisäksi opettajan Moodlessa jakamaa materiaalia.

Suoritustapa

Lähiopetus 30 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäinen työskentely 15 tuntia (sisältäen ennakkotehtävän) sekä loppukoe

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Hyväksytty-merkintä edellyttää säännöllistä läsnäoloa kurssilla, aktiivista otetta tehtävien tekemiseen ja tuntityöskentelyyn sekä yo-harjoituskokeen läpäisemistä.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan koulukohtaisena syventävänä/soveltavana kurssina.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5.2020. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Kurssin aiemmin käyneiden kommentteja:

Koulutus oli mieluisa ja hyödyllinen, rytmitti lukemisen alkuunsaamista erinomaisesti.
Todella hyvin organisoitu kurssi, opettaja osasi asiansa ja sain hyviä tietoja ja taitoja yo-kokeeseen valmistautumista varten.
Kurssi oli mukavan intensiivinen, ja se motivoi myös itsenäiseen opiskeluun.
Kurssista sai paljon apua historian kokonaiskuvan muodostamiseen, esim. eri tapahtumien sijoittaminen helpottui.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Jarkko Halkonen

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

20.7.2020 - 28.7.2020

Ilmoittautuminen alkaa

23.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

6.7.2020

Kurssimaksu

150€

Ilmoittaudu