Abi- ja lukiolaiskurssitReaaliaineet

Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 (verkkokurssi)

Ajankohta

4.8.–1.9.2020 

Kurssi suoritetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti historian ylioppilaskokeeseen syksyllä 2020 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Tavoite

Historian kertauskurssin tavoitteena on, että opiskelija

motivoituu oppiaineen itsenäiseen kertaamiseen
saa valmiuksia historian ylioppilaskirjoitusten erityyppisiin tehtäviin vastaamiseen
oppii hahmottamaan historian tapahtumia yhtenäisinä teemoina
pystyy havaitsemaan historian tapahtumasarjoja yhdistäviä tekijöitä eri ajassa ja paikassa
oppii yhdistämään eri kursseilla käsiteltyjä aihekokonaisuuksia yhtenäisiksi, myös oppiainerajat ylittäviksi, kokonaisuuksiksi

Sisältö

Kurssilla kerrataan lukion historian valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien keskeiset asiat.

Keskeiset sisällöt:

Suomen historian keskeiset ilmiöt 1800-luvulta alkaen
maailmanhistorian keskeiset ilmiöt ja kehityskulut
Suomen historian ja kansainvälisten tapahtumien nivoutuminen yhteen
1900-luvun kansainvälisen politiikan keskeiset piirteet

Oppimateriaali

Kurssilla käytetään opettajan Moodlessa jakamaa materiaalia sekä opiskelijan omia historian kurssien oppikirjoja.

Suoritustapa

Verkkokurssi ja loppukoe. Kurssiin kuuluu ennakkotehtävä. Opiskelijan työmäärä on noin 45 tuntia.

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Hyväksytty-merkintä edellyttää säännöllistä läsnäoloa kurssilla, aktiivista otetta tehtävien tekemiseen ja tuntityöskentelyyn sekä yo-harjoituskokeen läpäisemistä.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan koulukohtaisena syventävänä/soveltavana kurssina.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5.2020. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Jarkko Halkonen

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

4.8.2020 - 1.9.2020

Ilmoittautuminen alkaa

23.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

18.8.2020

Kurssimaksu

150€

Ilmoittaudu