Abi- ja lukiolaiskurssitReaaliaineet

Terveystiedon kertauskurssi abiturienteille

Ajankohta ja paikka

27.–31.7.2020 (5 kertaa) ma–pe klo 9.00–15.00

Huom! Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta (20.-24.7.)

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti terveystiedon ylioppilaskokeeseen syksyllä 2020 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Sisältö

Opetus perustuu terveystiedon valtakunnallisen opetussuunnitelman kolmeen kurssiin: kurssien tavoitteisiin, sisältöihin ja aihekokonaisuuksiin. Opetusmenetelminä ovat keskustelut ryhmissä ja pareittain, arvopohdinnat, opettajakeskeiset työtavat ja terveysaineiston hyödyntäminen. Lisäksi tutustutaan edellisten vuosien yo-tehtäviin ja harjoitellaan niiden tekemistä.

Keskeisessä roolissa lukion terveystiedossa ovat yksilö, perhe, yhteisö ja yhteiskunta. Sisältöalueita kurssilla ovat terveyden edistäminen, terveysosaaminen, kansantaudit, riippuvuudet ja päihteet, ympäristön ja perimän vaikutus terveyteen, voimavarat ja elämän haasteet, terveyden historia, minäkäsitys sekä terveys ja tutkimus. Opetuksessa kiinnitetään huomiota arvopohdintaan, argumentointiin, soveltamiseen ja luomiseen sekä tiedonhakuun.

Oppimateriaali

Omat lukion terveystiedon kurssien oppikirjat sekä muistiinpanovälineet (mielellään myös oma kannettava tietokone) mukaan! Kurssilla käytetään lisäksi opettajan jakamaa materiaalia. Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan koulukohtaisena syventävänä/soveltavana kurssina.

Suoritustapa

Lähiopetus 30 oppituntia (à 45 min.) sekä itsenäinen työskentely 8 tuntia. Itsenäisestä työskentelystä opettaja antaa palautteen.

Kurssin suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää säännöllistä läsnäoloa oppitunneilla, aktiivista osallistumista opetukseen sekä kotitehtäväksi annettavien esseevastausten laatimista. Opiskelija saa osaamisestaan sekä suullista että kirjallista palautetta kurssin aikana. Loppuarviointi tapahtuu suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, K = keskeyttänyt, T = täydennettävä).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5.2020. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Mirva Ikola

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

27.7.2020 - 31.7.2020

Ilmoittautuminen alkaa

23.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

13.7.2020

Kurssimaksu

150€

Ilmoittaudu