Abi- ja lukiolaiskurssitReaaliaineet

Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2

Ajankohta

3.–31.8.2020 (9 kertaa):
3.–24.8. ma ja ke klo 16.30–19.30,
ke 26.8. koe klo 16.30–19.30 ja
ma 31.8. kokeen palautus klo 16.30–18.00

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti yhteiskuntaopin ylioppilaskokeeseen syksyllä 2020 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

saa kokonaiskuvan yhteiskuntaopin kurssien sisällöstä
vahvistaa tiedollista ja taidollista osaamistaan ainereaalikoetta varten
tutustuu reaalikoekysymyksiin sekä saa valmiudet hyvän reaalikoevastauksen laatimiseen
saa tukea omalle itsenäiselle opiskelulle

Sisältö

Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit, eli kurssien 1-4 keskeiset sisällöt.

Yhteiskuntaopin kertauskurssin keskeiset sisällöt:

Suomen yhteiskuntajärjestelmän perusteet
taloustiedon keskeiset sisällöt
Euroopan unioni ja sen toiminta
Suomen oikeusjärjestelmän perustiedot
ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelu sekä pohdinta
historiallisen kehityksen ymmärtäminen yhteiskunnallisten ilmiöiden taustalla

Oppimateriaali

Omat lukion yhteiskuntaopin kurssien oppikirjat mukaan! Lisäksi käytetään opettajan Moodlessa jakamaa materiaalia.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan koulukohtaisena syventävänä/soveltavana kurssina.

Suoritustapa

Lähiopetus 30 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäinen työskentely 15 tuntia (sisältäen ennakkotehtävän) sekä loppukoe

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty–periaatteella. Hyväksytty-merkintä edellyttää säännöllistä läsnäoloa kurssilla, aktiivista otetta tehtävien tekemiseen ja tuntityöskentelyyn sekä yo-harjoituskokeen läpäisemistä.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5.2020. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Kurssin aiemmin käyneiden kommentteja:

Opetus oli laadukasta ja monipuolista. Menisin uudelleen, jos olisi mahdollisuus.
Koulutus oli hyvä tiivis paketti, joka auttoi saamaan kokonaiskuvan yhteiskuntaopista.
Hyvää, selkeää ja monipuolista opetusta. Tykkäsin, kun vanhoja YO-kokeita käytiin läpi.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Jarkko Halkonen

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

3.8.2020 - 31.8.2020

Ilmoittautuminen alkaa

23.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

17.8.2020

Kurssimaksu

150€

Ilmoittaudu