KieletEspanja

Espanja I - KKES1

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 18.5.–29.6.2020 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.45–20.00

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet espanjaa.

Tavoitteet

Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Espanja I -opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • - ymmärtää ja osaa tuottaa preesensissä yksinkertaista arkipäivän kieltä
  • - osaa ilmaista mistä pitää, mitä haluaa, mitä aikoo tehdä tai mitä täytyy tehdä
  • - osaa kommunikoida rutiininomaisissa ja arkipäiväisissä tilanteissa

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa.

Tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia, harjoitellaan ääntämistä, kuullun ymmärtämistä sekä suullista ilmaisua.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta 52 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen sekä kokeen läpäiseminen.  Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop: Ventana 1 ja opettajan jakama materiaali.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusintakuulusteluiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenterista.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen espanjan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKES1).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 4.5. Pääset Korota-tarjottimelletästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Voit jatkaa espanjan opiskelua elokuussa Espanja II - opintojaksolla.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Tommi Ingalsuo

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

18.5.2020 - 29.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

17.5.2020

Kurssimaksu

155€