Avoin yliopisto-opetusPsykologia

Kehityspsykologia I PSYP110 (5 op)

Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi?
Psykologian opiskelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Tarvitsemme arjen haasteisiin yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Perheet ja lapset tarvitsevat yhä enemmän tukea. Psykologista ymmärrystä tarvitaan monilla eri aloilla.

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Psykologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Opintoryhmätapaamiset Tampereella tiistaisin:
24.9.2019 klo 17.00–19.30
1.10.2019 klo 17.00–19.30
8.10.2019 klo 17.00–19.30
22.10.2019 klo 17.00–19.30
29.10.2019 klo 17.00–19.30
12.11.2019 klo 17.00–19.30
19.11.2019 klo 17.00–19.30

Tampereen yliopiston PinniB-rakennuksen luentosalissa B3111 (3. kerros), os. Kanslerinrinne 1, Tampere.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Erityisesti niistä on hyötyä ihmisläheistä työtä tekeville esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla. Psykologiaa voi hyödyntää myös opetus- ja esimiestyössä sekä asiakaspalvelutehtävissä. Psykologia soveltuu sivuaineeksi useiden eri alojen tutkintoihin.

Kehityspsykologia I -opintojakso soveltuu hyvin myös lukio-opiskelijoille sekä välivuotta viettäville, jotka voivat kurssilla tutustua psykologian yliopisto-opintoihin sekä alan keskeisiin teorioihin ja peruskäsitteisiin.

Tavoitteet

Kehityspsykologia I -opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa.

Suoritustapa

Opintoryhmätyöskentely 21 tuntia (à 45 min.) sekä tehtävien hyväksytty suorittaminen. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Kurssiin kuuluu tallenneluentoja sekä erilaisia tehtäviä, mm. henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen, tieteellisen kirjoittamisen harjoitus sekä esitelmä yksilö- tai parityönä. Opintojakson päättötehtävä on itsenäinen oppimistehtävä Moodlessa. Opiskelija saa palautetta tehtävistä.

Arviointi

Asteikolla 0-5 (perustuu kirjalliseen tehtävään)

Oppimateriaali

Luentotallenteet

Nolen-Hoeksema S. ym. (16. painos tai 15.painos) TAI Smith E. E. ym. (14. painos). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology. Luvut 3, 9 ja 12. (e-kirja)

Nurmi J.-E., Ahonen T., Lyytinen H., Lyytinen P., Pulkkinen L. & Ruoppila I. (2006 tai uudempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (e-kirja)

Mediapsykologinen artikkelikokoelma, joka ilmoitetaan erikseen

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opintovaatimusten mukainen psykologian perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 10.9.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Tampereen kesäyliopistossa järjestetään opintojakso Kliininen psykologia I, Terveyden ja mielenterveyden psykologia PSYP140 (5 op) 14.1.–10.3.2020.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi ja Sanna Hirvi, puh 050 303 1178, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Marjo Tavast

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

24.9.2019 - 31.7.2020

Ilmoittautuminen alkaa

1.7.2019

Ilmoittautuminen päättyy

22.9.2019

Kurssimaksu

125€