KieletEspanja

Espanja II - KKES2

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 3.8.–7.9.2020 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.45–20.00

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja  Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja  mikrofoni.

Kohderyhmä/edeltävät opinnot

Espanja I tai vastaavat tiedot (= n. 50 tuntia edeltäviä opintoja): lähtötaso eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Opiskelija selviytyy auttavasti rutiininomaisista asiointitilanteista, sekä osaa kertoa yksinkertaisin lausein preesensissä, perfektissä tai futuurissa itsestään ja perheestään.

Tavoitteet

Taitotaso A1–A2  eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Espanja II -opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • - ymmärtää ja osaa tuottaa yksinkertaista, tuttuihin asioihin liittyvää yleiskieltä, myös perfektissä ja futuurissa
  • - osaa kertoa päivärutiineistaan, osaa kuvailla ja vertailla
  • - osaa havainnoida ja koota itselleen olennaista tietoa (taitotasolleen mukautetuista tarinoista ja keskusteluista) sekä esittää sitä koskevia kysymyksiä.

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa ja tekee myös yksinkertaisia kirjallisia tehtäviä espanjaksi.

Tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia sekä harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja suullista ilmaisua.

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen, Mendoza Santana, Rambla Lop, Warjus: Ventana 2 ja opettajan jakama materiaali.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe järjestetään kurssin viimeisellä tunnilla.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen espanjan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKES2).

Suoritustapa

Ohjattua opiskelua verkossa 52 oppituntia (à 45 min.), itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Kurssin arvosana perustuu kurssin viimeisellä tunnilla pidettävään suulliseen kokeeseen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Numeroarviointi asteikolla 1–5.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa espanjan opiskelua syyslukukaudella kurssilla Espanjan kielen jatkokurssi I.

 Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Tommi Ingalsuo

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

3.8.2020 - 7.9.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

2.8.2020

Kurssimaksu

155€