KieletPortugali

Portugalin alkeiskurssi 2

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Portugali

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 4.8.–8.9.2020 seuraavasti:

4.8. ti klo 16.45–20.00
6.8. to klo 16.45–20.00
11.8. ti klo 16.45–20.00
13.8. to klo 16.45–20.00
18.8. ti klo 16.45–20.00
20.8. to klo 16.45–20.00
25.8. ti klo 16.45–20.00
1.9. ti klo 16.45–20.00
8.9. ti klo 16.45–20.00

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. 

Kohderyhmä / edeltävät opinnot

Portugalin alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot. Lähtötaso: A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Tavoitteet

Portugalin alkeiskurssi 2:n suoritettuaan opiskelija:

  • - ymmärtää entistä sujuvammin helpohkoa puhuttua kieltä
  • - on harjaantunut selviämään suullisesti ja kirjallisesti arkisista kielenkäyttötilanteista
  • - on oppinut kertomaan menneen ajan tapahtumista
  • - on saanut yleistietoa Portugalin historiasta ja kulttuurista.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen). Aihepiireinä mm. kaupungilla liikkuminen, tien kysyminen ja neuvominen, arkiaskareet ja asunto, ostosten teko, ruoka ja ravintolassa asioiminen. Kieliopissa perehdytään mm. persoonapronominien taivutukseen, demonstratiivipronomineihin, paikan adverbeihin, tavan adverbeihin, vertailumuotoihin, järjestyslukuihin, refleksiiviverbeihin, persoonattomaan ilmaisuun, indikatiivin yksinkertaiseen perfektiin.

Kappaleiden tekstit ja sanastot sekä kattavasti esiteltävä keskeinen kielioppiaines antavat vankan peruskielitaidon, jota harjoitellaan runsailla ja monipuolisilla tehtävillä. Kirjallista ilmaisua kehitetään pienin kurssin mittaan palautettavin vapain tuotoksin. Suullista kielitaitoa aktivoidaan tunneilla tehtävillä pariharjoituksilla ja ymmärtämistä kuunteluharjoituksilla. Oppimateriaali tarjoaa myös runsaasti tietoa maantuntemuksesta ja tapakulttuurista.

Suoritustapa      

Ohjattua opiskelua verkossa 36 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä noin 30 tuntia. Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin opetustunneista.

Arvostelu: hyväksytty – hylätty

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusintakuulustelun ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Melo e Abreu, Liisa & Siimes, Santeri: Descobertas 1, Finnlectura, kappaleet 6–10.
ISBN: 978-952-346-089-8

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.
Lisäksi käytetään opettajan jakamaa aineistoa.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 135 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 115 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 20 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 135 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Kurssi on jatkoa alkukesän Portugalin alkeiskurssi 1:lle. Alkeiskurssi 2:n jälkeen voit jatkaa opiskelua Portugalin jatkokurssi 1:lla, joka alkaa syyskuussa.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Tommi Ingalsuo

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

4.8.2020 - 8.9.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

27.7.2020

Kurssimaksu

135€