KieletRanska

Ranska I - KKRA1

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Ranska

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

18.5.–25.6.2020 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–19.45 sekä torstaina 25.6. klo 16.30–19.45

Huom! Toukokuun opetus järjestetään verkko-opetuksena alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Kesäkuussa opetus pyritään toteuttamaan lähiopetuksena.

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-alustaa.  Osallistuja tarvitsee nettiyhteyden ja mikrofonin (sekä mielellään  kameran).

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet ranskan kieltä.

Tavoitteet

Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Ranska I - opintojakson suoritettuaan opiskelija

  •     osaa lukea ja kirjoittaa ranskalaista helppoa tekstiä
  •     osaa rakentaa yksinkertaisia lauseita (myös kysymys- ja kieltolauseita) ja vastata yksinkertaisiin kysymyksiin
  •     osaa suppean perussanaston ja joitakin opetettuja vakioilmaisuja

Sisältö

Tunneilla tehdään ryhmässä tai pareittain ääntämis- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, kirjoitetaan lyhyitä esseitä, ja tehdään pienimuotoisia puheharjoituksia.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta 52 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Oppimateriaali

Martikainen, Lindgren ja Lanoire: C’est parfait! 1, kpl 0-5 (ISBN: 978-951-1-30671-9)
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen ranskan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKRA1).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 4.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Ranskan opiskelua voit jatkaa opintojaksolla Ranska II - KKRA2, joka järjestetään elokuussa.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Julien Souilliez

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

18.5.2020 - 25.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

27.5.2020

Kurssimaksu

155€