KieletRanska

Ranska II - KKRA2

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

10.8.–7.9.2020 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 16.30–19.45

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Jos lähiopetusta ei kesällä 2020 voida järjestää, pyrimme tarjoamaan  mahdollisimman monen opintojakson/kurssin verkko-opetuksena.

Opettaja

Julien Souilliez

Edeltävät opinnot

Ranska I tai vastaavat tiedot: eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.

Tavoitteet

Taitotaso A1–A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Ranska II -opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • - ymmärtää yksinkertaista, hidasta puhetta
  • - pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä
  • - tuntee ranskalaista tapakulttuuria

Sisältö

Tunnilla tehdään ryhmässä tai pareittain ääntämis- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, kirjoitetaan lyhyitä esseitä, ja tehdään pienimuotoisia puheharjoituksia.

Opetuskielinä ovat suomi ja ranska.

Oppimateriaali

Martikainen, Lindgren ja Lanoire: C’est parfait! 1, kpl 6-10
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.
Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta 52 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen ranskan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKRA2).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Syksylle on suunnitteilla Ranskan kielen jatkokurssi I, jolla voit jatkaa opiskelua siitä mihin Ranska II päättyy.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Julien Souilliez

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

10.8.2020 - 7.9.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

9.8.2020

Kurssimaksu

155€