KieletRanska

Ranskan kielen suullinen harjoituskurssi - KKRAVAL1

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Ranska

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 26.5.–16.6.2020 tiistaisin ja torstaisin klo 16.30–19.30

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-alustaa.  Osallistuja tarvitsee nettiyhteyden ja mikrofonin (sekä mielellään kameran).

Opettaja

FM Julien Souilliez

Edeltävät opinnot

Ranska IV tai vastaavat tiedot. Suullinen osaaminen taitotasolla A2.2.

Tavoitteet

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • - osaa kertoa tutuista asioista myös joitakin yksityiskohtia
  • - osaa viestiä itselleen tärkeistä asioista myös hieman vaativimmissa tilanteissa
  • - osaa käyttää melko laajaa jokapäiväistä sanastoa

  • Sisältö

Ranskan kielen suullisella harjoituskurssilla tehdään puheharjoituksia eri aiheista. Opiskelija harjaantuu kommunikoimaan sekä yhdessä (pien)ryhmän kanssa että ilmaisemaan itsenäisesti ajatuksia.

Suoritustapa      

Pienryhmäopetus 26 tuntia ja itsenäinen työskentely 28 tuntia. Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen sekä suullinen ryhmä- tai pariesitelmä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali.

Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen ranskan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKRAVAL1).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 12.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Julien Souilliez

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

26.5.2020 - 16.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

25.5.2020

Kurssimaksu

105€