KieletEspanja

Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito - KKES5

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

2.6.–7.7.2020 klo 16.30–19.45 seuraavina päivinä: 

ti 2.6.
to 4.6.
ti 9.6.
to 11.6.
ma 15.6.
ti 16.6.
ti 23.6.
to 25.6.
ti 30.6.
to 2.7.
ti 7.7. (suullinen tentti ja opetusta)

Lisäksi työskentelyä verkossa.

Huom! Aikataulu muuttunut!

Paikka

Tiistait sekä maanantai: Tampereen yliopisto, Pinni B (Kanslerinrinne 1), huone B3107.

Torstait kesäyliopiston koulutustila Aarre, Kalevantie 7 C, 7. krs.


Edeltävät opinnot

Espanja IV, Espanjan kielen jatkokurssi II tai vastaavat tiedot ja taidot (eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1). Opiskelija osaa havainnoida ja koota itselleen olennaista tietoa ainakin taitotasolleen mukautetusta tekstistä tai keskustelusta. Hän osaa kertoa itsestään ja kuulumisistaan kirjallisesti ja suullisesti, kun saa aikaa valmistautua.

Tavoitteet

Taitotaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • - pystyy ymmärtämään ja tuottamaan kirjallisia ja suullisia tekstejä melko hyvin
 • - pystyy suullisesti ja kirjallisesti ilmaisemaan itseään espanjaksi aiheissa, jotka häntä kiinnostavat
 • - ymmärtää yleiskielistä asiatekstiä ja ajankohtaisia artikkeleita ja löytää niistä keskeisen sisällön
 • - pystyy esittämään kysymyksiä tai kommentteja ja vastaamaan kysymyksiin
 • - pystyy kommunikoimaan ottaen huomioon kulttuurisidonnaiset tavat.

Sisältö

Opintojakso sisältää

 • - tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
 • - sanastoharjoituksia
 • - rakenneharjoituksia
 • - kirjallisia tehtäviä
 • - keskusteluharjoituksia parin kanssa ja ryhmissä
 • - esitelmiä

Suoritustapa

Pienryhmäopetus 52 oppituntia (à 45 min.) (26 tuntia kirjallinen taito ja 26 tuntia suullinen taito) ja itsenäinen työskentely 56 tuntia. Pienryhmäopetuksesta 12 oppituntia on verkko-opiskelua. Kurssin arvioinnin perusteina ovat osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja lopputentti. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Ahlava-Hämäläinen-Jompero-Lázaro Ramos: Ventana 4

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Suullinen tentti kurssin lopussa.

Kirjallisen tentin ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjalliseen tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenterista.

Vastaavuus

Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito -opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen opetussuunnitelman mukainen (KKES5). Opintojakso on tiedekuntien vaatimusten mukainen vieraan kielen 4 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille ja muille kiinnostuneille.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 5.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

 Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Cies González Suárez

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

2.6.2020 - 7.7.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

1.6.2020

Kurssimaksu

155€