Avoin yliopisto-opetusTuotantotalous

Teollisuustalouden perusteet - TTA-11011

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Ajankohta

Aloitusluento torstaina 4.6.2020 klo 16.4520.00
Pienryhmäopetus tiistaisin ja torstaisin 9.25.6. klo 16.4520.00 (ei 18.6.)
Päätösluento tiistaina 30.6. klo 16.4520.00

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yritystoiminnan keskeiset käsitteet, osaa hahmottaa yrityksen toiminnan elinkaaren ja siinä vaikuttavia perusilmiöitä sekä tuntee yrityksen suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen keskeiset osa-alueet. Opiskelija osaa havainnoida ja tarkastella yritystoimintaa ja sen erilaisia tapahtumia osana teollista toimintaympäristöä ja osana yhteiskuntaa.

Sisältö

Kurssi tutustuttaa opiskelijan yritysten rooliin liiketoimintaympäristössä. Opiskelija perehtyy yrityksen teollisen mittakaavan toiminnan perusteisiin liiketaloustieteen ja tekniikan risteyskohdassa teknisenä, taloudellisena ja sosiaalisena kokonaisuutena.

Opintojakson ydinsisältö:

  1. Yrityksen talouden ja laskentatoimen perusteet, liiketoiminnan taloudelliset edellytykset. Keskeisimmät laskentamenetelmät ja tunnusluvut.
  2. Liiketoiminnan muut edellytykset, yritystoiminnan lähtökohdat, sidosryhmät.
  3. Strategian, johtamisen, henkilöstön, tuotannon ja markkinoinnin roolit liiketoiminnassa sekä näiden alueiden keskeisimmät teoriat.

Suoritustapa

Hyväksytysti suoritettu tentti, joka pohjautuu kurssikirjallisuuteen, luentoihin, harjoituksiin sekä tvt-materiaaliin.

Arviointi asteikolla 0-5. 

Kuulustelut

Tentti: 21.7.2020 klo 16-19.

1. uusinta 18.8.2020 klo 17-20

2. uusinta 6.10.2020 klo 16.30-19.30

Kirjatentteihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Martinsuo, Mäkinen, Suomala, Lyly-Yrjänäinen: Teollisuustalous kehittyvässä liiketoiminnassa, ISBN 978-951-37-6826-3
Kirjasta on olemassa myös e-versio, ISBN 9789513769215.

Kurssikirja ei sisälly opintojakson kurssimaksuun.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 195 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5.2020. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

Santeri Repo ja Ilari Ryyppö

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

4.6.2020 - 30.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

2.4.2020

Ilmoittautuminen päättyy

3.6.2020

Kurssimaksu

195€