Avoin yliopisto-opetusMatematiikka (avoin yo)

Matematiikan peruskäsitteitä - MTTMY1

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tutustua yliopistomatematiikan opiskeluun. 

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Matematiikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)

Ajankohta ja opetuspaikka

Verkkokurssi 2.6.–8.7.2020

Alkutapaaminen 2.6.2020 klo 17.00–19.30 verkossa Zoom-verkkokokousalustan avulla (ei lähiopetusta). Tarvitset tietokoneen, toimivan nettiyhteyden, kuulokkeet tai kaiuttimen sekä mikrofonin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää matematiikan peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen. Hän tuntee joukko-opin alkeet sekä relaatioiden ja funktioiden perusominaisuudet. Opiskelija ymmärtää matemaattisen todistamisen pääperiaatteet ja osaa analysoida kirjallisuudessa esitettyjä alkeellisia matematiikan todistuksia. Opiskelija osaa tehdä itse yksinkertaisia todistuksia.

Sisältö

Lause- ja predikaattilogiikan peruskäsitteitä sekä joukko-opin alkeita (joukot, relaatiot, funktiot). Opintojakson tasosta saa käsityksen tutustumalla luentokalvoihin http://www.sis.uta.fi/~maarvi/MTTMY1/luentokalvot.pdf.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen (MTTMY1).

Esitiedot

Opintojakso aloitetaan matematiikan perusteista, joten periaatteessa mitään esitietoja ei tarvita. Opintojaksolla käsitellään lukiokursseja abstraktimpia aiheita, mutta sen taso soveltuu hyvin lukion 1. vuoden pitkän matematiikan kurssit suorittaneille. Jos on lisäksi suorittanut pitkän matematiikan syventävän kurssin MAA11: Lukuteoria ja logiikka, niin opintojakson alkuosa on tuttua.

Opintojakson laajuus

5 opintopistettä (vastaa keskimäärin 130 tuntia opiskelijatyötä)
Opintojaksoon kuuluu itsenäisesti tehtäviä verkkoharjoituksia ja erillinen loppukoe.

Suoritustapa

Verkkomateriaali (sisältää luentotallenteet), verkkoharjoitukset ja loppukoe. Numeroarviointi asteikolla 1–5.

Kuulustelut

Loppukoe ke 15.7. klo 17.00–20.00
Uusinta ti 18.8. klo 17.00–20.00

Kuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Moodlessa oleva opintomateriaali. Oheislukemistona voi lisäksi käyttää: Merikoski, J., Virtanen, A., Koivisto, P., Johdatus diskreettiin matematiikkaan.

https://matematiikkalehtisolmu.fi/2018/jdm-2017-12-19.pdf

Kurssilla käsitellään osia kirjan luvuista 1, 3, 4 ja 5 (5.1, 5.2 ja 5.3)

(Englanninkielinen vaihtoehto: Rosen, K., Discrete mathematics and its applications)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojaksolle ilmoittaudutaan tämän sivun kautta (Ilmoittaudu-painike) ja opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksuun sisältyy Tampereen yliopiston perimä avoimen yliopisto-opetuksen rekisteröintimaksu. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 80 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 19.5.2020. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. 

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

FT Raine Rönnholm

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

2.6.2020 - 8.7.2020

Ilmoittautuminen alkaa

19.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

9.6.2020

Kurssimaksu

80€