Avoin yliopisto-opetusHallintotiede

Johdatus hallintotieteeseen - HALHAP01

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Hallintotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Johtamisen ja talouden tiedekunta

Ajankohta

Opintojakso järjestetään verkkokurssina kesällä 2020.

Kurssi alkaa maanantaina 1.6., mutta mukaan voi tulla heinäkuun loppuun asti. Tehtävien suorittamiseen on aikaa elokuun loppuun.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskäsitys siitä, mitä hallintotiede on tieteenalana. Opiskelijalla on kattava yleiskäsitys tieteenalan teoreettisista ja historiallisista lähtökohdista. Opiskelija osaa jäsentää hallintoa, politiikkalinjauksia, organisaatioita ja johtamista tutkimuksen kohteina.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan hallintotieteen historiaan ja oppiaineen kehitykseen. Jaksolla perehdytään hallinnon tutkimuksen keskeisiin sisältöalueisiin, hallintoon, johtamiseen, organisaatioihin ja julkiseen politiikkaan tutkimuksen kohteina. Sisältöalueita lähestytään teorian kehityksen näkökulmasta. Opintojaksolla tarkastellaan myös hallintotieteen teorioiden hyödyntämistä käytännön toiminnan kannalta.

Suoritustapa

Opintojakso järjestetään monimuotototeutuksena. Kurssi on 5 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka muodostuu itseopiskelumateriaaleista (sisältää luentotallenteita) tehtävineen sekä tentittävästä materiaalista ja kurssikirjallisuudesta. Itseopiskelumateriaaliin perustuvat tehtävät tulee palauttaa Moodleen elokuun loppuun mennessä. Kirjatentin voi korvata samoihin kurssikirjoihin pohjautuvalla esseellä. Esseen palautuspäivät ovat samat kuin kirjatenttipäivät (ilmoitetaan myöhemmin). 

Arviointi asteikolla 1-5.

Kuulustelut

Ensimmäinen kirjatentti: 21.7. klo 16-19

1. uusinta: 18.8. klo 16.30–19.30

2. uusinta: 23.9. klo 17.00–20.00

Kirjatentteihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.Stenvall, Jari ja Virtanen Petri: Julkinen johtaminen. Tietosanaomat 2019. (myös e-kirjana)

JA

2. De Vries, Michiel, S.: Understanding Public Administration. Palgrave 2016. (myös e-kirjana)

TAI

3.  Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press 2008. (myös e-kirjana)

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 110 euroa. 

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5.2020. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Jari-Pekka Kanniainen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

1.6.2020 - 23.9.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.4.2020

Ilmoittautuminen päättyy

19.7.2020

Kurssimaksu

110€