Avoin yliopisto-opetusJohtaminen

Yrityksen liiketoimintasuunnitelma (5 op) - LIIK1102 - syksy 2020

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Huom! Ilmoittautuminen avautuu kun aikataulu varmistuu.

Opintojakson hinta on 140€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Syksy 2020, aikataulu varmistuu myöhemmin.

Opettaja

Tero Kurki

Sisältö

Kurssi sisältää neljä osa-aluetta, jotka muodostavat käytännönläheisen kokonaisuuden uuden liiketoiminnan luomiseksi. Ensimmäinen osa liittyy alustavan idean löytämiseen, toinen osa keskittyy idean konseptointiin, kolmas toiminnan käynnistämisstrategian määrittelyyn ja neljäs liiketoiminnan dokumentointiin ja esittelyyn tärkeille sidosryhmille. 

Osaamistavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan hallitsevan uuden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät eri osa-alueet. Prosessin vaiheiden tiedostaminen ja eri vaiheisiin liittyvien työkalujen, viitekehysten ja käytäntöjen hallinta mahdollistavat asiaa tuntevan toiminnan oli sitten kyse uuden liiketoiminnan omakohtaisesta kehittämisestä, uuden liiketoiminnan kehittämisestä olemassa olevan yritystoiminnan puitteissa tai toimittaessa asiantuntijana arvioimassa tai sparraamassa uusia liiketoimintahankkeita. Uuden liiketoiminnan luominen on erityisen kokonaisvaltainen ilmiö, jossa yhdistyvät johtamiseen, markkinointiin ja yrityksen talouteen liittyvät osaamiset ja taidot.

Suoritustapa  

Liiketoimintasuunnitelma, sen esitys ja oheistehtävät arvioidaan, ei tenttiä.

Kirjallisuus

McKinsey & Company (2000). Ideasta kasvuyritykseksi. Helsinki: WSOY.
Opettajan ilmoittama muu kirjallisuus.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta, puh 040 7065606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta, puh 040 081 3717.

Opettaja

Tero Kurki

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

15.10.2020 - 31.7.2021

Kurssimaksu

140€