Avoin yliopisto-opetusJohtaminen

Henkilöstöjohtaminen (7 op) JOHT2019 - kevät 2021

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 140€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Kevät 2021.

Luennot alustavasti ensisijaisesti lähiopetuksena (tarvittaessa etäluentoina):

ti 12.1. klo 16.30.19.00.

ke 13.1. klo 16.30.19.00            

ke 20.1. klo 16.30.19.00            

to 21.1. klo 16.30.19.00             

Lisäksi ongelmakeskeisen oppimisen työpajat -vaihtoehdon valinneille:   

ke 27.1. klo 16.30-19.30

ma 15.2. klo 16.30-19.30

Paikka: Tampereen yliopisto, sali varmistuu myöhemmin.

Opettaja

Kati Söderlund

Tavoitteet

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä oikeissa merkityksissään. Hän osaa kuvata henkilöstöjohtamisen osa-alueet, prosessit ja tyypilliset käytännöt sekä tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua ja IT-taitoja Moodle ympäristössä.                  

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä. Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit käydään kurssin aikana pääpiirteissään läpi: henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, osaamisen johtaminen, urajohtaminen ja palkitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi ja vastuullinen henkilöstöjohtaminen. Tarkastelun kohteena on lisäksi henkilöstönäkökulma yrityksen strategioissa ja henkilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin.

Suoritustapa

Harjoitustyöt, ei tenttiä. Kurssin suoritustavoissa on valinnaisuutta ja sen voi suorittaa myös etäpainotteisesti.

Oppimateriaali

Viitala, Riitta (2013 tai ed.painos) Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Edita.

Muu mahdollinen luettava materiaali ilmoitetaan kurssilla.


Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opintopisteet

7

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

12.1.2021 - 15.2.2021

Ilmoittautuminen alkaa

27.4.2020

Ilmoittautuminen päättyy

4.1.2021

Kurssimaksu

140€

Ilmoittaudu