Abi- ja lukiolaiskurssitEnglanti (abi- ja lukiolaiskurssit)

Englannin kielen kertauskurssi abiturienteille, kurssi I

Ajankohta

1.6.-12.6.2020 klo 10-13 ma-pe


HUOM! Kurssi on peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Opetuspaikka

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Jos lähiopetusta ei kesällä 2020 voida järjestää, pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monen opintojakson/kurssin verkko-opetuksena.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu lähinnä lukiolaisille ja abiturienteille.

Sisältö

Englannin kielen kertauskurssi abiturienteille sisältää mm. kieliopin kertausta, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Lisäksi kurssilla kerrataan:

  • aikamuodot
  • konditionaalit
  • infinitiivi ja ing-muoto
  • passiivi
  • konjuktiot
  • relatiivipronominit ja -lauseet
  • lauselyhenteet
  • idiomaattiset ilmaukset

Suoritustapa

Lähiopetusta 38 oppituntia ja itsenäistä työskentelyä 5 tuntia/kurssi. Kurssilla ei ole koetta. Kurssitodistuksen saamisen edellytyksenä on säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Vastaavuus

Kurssia voi hakea sisällytettäväksi omaan lukion opintosuunnitelmaan. Hyväksymisestä päättää lukion rehtori.

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Raija Keni

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

1.6.2020 - 12.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

8.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

19.5.2020

Kurssimaksu

165€