KieletItalia

Italian alkeiskurssi 2

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 11.8.–10.9.2020 seuraavina päivinä: 

11.–13.8. ti–to klo 17.00–19.45

17.–19.8. ma–ke klo 17.00–19.45

24.–27.8. ti–to klo 17.00–19.45

1.–2.9. ti–ke klo 17.00–19.45

7.9. ma klo 17.00–19.45 ja to 10.9. klo 17.00–20.15

Huom! Aikataulu on muuttunut.

Opetuksessa käytetään Zoom-järjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. Kamera ei ole välttämätön.

Opettaja

FM Katri Kuusela

Edeltävät opinnot

Lähtötaso: Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot).

Tavoitteet

  • - laajentaa peruskieliopin tuntemusta ja kasvattaa sanavarastoa
  • - osata kertoa perheestä ja suvusta
  • - selvitä matkailijana Italiassa
  • - osata kertoa menneistä tapahtumista.

Sisältö

Italian alkeiskurssi 2:n aihepiirit: vuoden kulku, ruoka- sekä vaatekaupassa asiointi, matkustaminen, perhesuhteet, lomanvietto ja arjen tapahtumat.
Harjoiteltavat taidot: Opintojaksolla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.
Työ- ja toimintamuodot: Opintojaksolla työskennellään pareittain ja pienryhmissä sekä tehdään kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä. Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla itsenäisesti ja pareittain.
Rakenteet: mm. perfekti, prepositiot ja artikkelit, possessiivipronominit, partikkelit ci ja ne, si-passiivi ja painottomat pronominit.

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä loppukoe. Ohjattua opiskelua verkossa 48 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä opiskelua 33 tuntia. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin opetustunneista.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusinnan ajankohta ilmoitetaan kurssilla. 

Oppimateriaali

Imperato, Kuusela, Meurman & Feroldi: Bella vista 1 (SanomaPro), kappaleet 9–14.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 155 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 125 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella opinto-oikeutesi.

Katso myös

Italian alkeiskurssi 2 on jatkoa alkukesällä järjestetylle alkeiskurssi 1:lle. Tämän kurssin jälkeen voit jatkaa opiskelua Italian jatkokurssi 1:llä, joka alkaa syyskuussa.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Katri Kuusela

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

11.8.2020 - 10.9.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

11.8.2020

Kurssimaksu

155€