KieletVenäjä

Venäjä I - KKVE1

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Venäjä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 18.5–24.6.2020 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–19.45
Lisäksi virtuaalinen kulttuuriretki, josta sovitaan erikseen.

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-järjestelmää.  Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. Kamera ei ole  välttämätön. Opiskelijan ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia. 

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet venäjän kieltä. Opetus alkaa aakkosista.

Tavoitteet

Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Venäjä I -opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • - osaa lukea kyrillisin kirjaimin kirjoitettuja sanoja ja ilmaisuja ja ääntää ne venäjäksi
  • - tiedostaa venäläisen puhuttelukulttuurin perustavat piirteet
  • - osaa hyödyntää oppimiaan ilmaisuja tehdessään kysymyksen tai reagoidessaan hänelle esitettyyn kysymykseen, kun kyse on tutustumisesta tai muusta tutusta ja konkreettisesta aiheesta käydystä keskustelusta
  • - osaa mallin avulla rakentaa kertovia lauseita, joissa kertoo lyhyin maininnoin itsestään tai jostakusta toisesta.

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa ja käyttää myös uutta kyrillistä aakkostoa yksinkertaisissa kirjoitustehtävissä. Jokaiseen opetuskertaan sisältyy mm. suullisia harjoituksia ryhmässä ja pareittain Zoom-videopuhelun kautta sekä verkkotehtäviä Moodle-oppimisympäristössä.

Suoritustapa      

Ohjattua opiskelua verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä vähintään 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja loppukokeen läpäiseminen. Loppukoe voi olla ryhmäkoe ja sisältää suullisia tehtäviä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Kuulustelut

Loppukokeesta ja mahdollisista uusinnoista sovitaan kurssin aikana.

Oppimateriaali

Tatjana Esmantova, Russkij jazyk: 5 elementov. Taso A1 (oranssi kansi). Sisältää äänitteet.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 4.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Venäjä I -kurssin jälkeen voit jatkaa opiskelua kurssilla Venäjä II, joka järjestetään elokuussa.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Valeria Seraya-Rautaneva

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

18.5.2020 - 24.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

29.5.2020

Kurssimaksu

155€