KieletVenäjä

Venäjä II - KKVE2

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Venäjä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 3.8.–7.9.2020 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–19.45
Lisäksi virtuaalinen kulttuuriretki, josta sovitaan erikseen.

Opetuksessa  käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-järjestelmää. Opiskelijalla  tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. Kamera ei ole  välttämätön. Opiskelijan ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia.

Huom! Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta (opetuspäivät)

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Edeltävät opinnot

Venäjä I tai vastaavat tiedot ja taidot. Opiskelija osaa lukea kyrillisiä kirjaimia sekä kirjoittaa niitä ainakin usein toistuvien sanojen kohdalla. Hän osaa esittäytyä vakiintunein fraasein käydyssä lyhyessä tutustumiskeskustelussa.

Tavoitteet

Taitotaso A1-A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • - tiedostaa oman ja venäläisen puhuttelukulttuurin erot ja osaa hyödyntää oppimiaan ilmaisuja kysyessään tai reagoidessaan esitettyyn kysymykseen, kun kyse on hyvin - rauhalliseen tahtiin ja tutuista aiheista käydyistä keskusteluista,
  • - osaa ilmaista ymmärrettävällä tavalla tiedossaan olevia konkreettisluonteisia asioita ja vahvistaa tai muuttaa niitä,
  • - osaa havainnoida ja koota itselleen tärkeää tietoa sisällöltään hyvin ennustettavista teksteistä, kuten matkaohjelma tai ravintolan menu, tai lyhyestä tavanomaisesta keskustelusta (varsinkin kun on mahdollisuus toistoon).

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa ja tekee myös yksinkertaisia kirjallisia tehtäviä venäjäksi.

Suoritustapa      

Ohjattua opiskelua verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja loppukoe, joka voi olla ryhmäkoe ja sisältää suullisia tehtäviä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Kuulustelut

Loppukokeesta ja mahdollisista uusinnoista sovitaan kurssin aikana.

Oppimateriaali

Tatjana Esmantova, Russkij jazyk: 5 elementov. Taso A1 (oranssi kansi). Sisältää äänitteet.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Valeria Seraya-Rautaneva

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

3.8.2020 - 27.8.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

2.8.2020

Kurssimaksu

155€