KieletRuotsi

Ruotsin kielen valmentava kurssi - KKRUPRE2

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Ruotsi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Verkkotyöskentelyä 26.5.–16.6.2020 tiistaisin ja torstaisin klo 16.30–19.30

Opetuksessa käytetään Zoom-järjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni, myös kamera on toiveena.

Kohderyhmä

Valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan korkeakoulututkintoon kuuluvalla ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksolla vaadittavan lähtötason (A2-B1). Opintojakso ei vastaa tutkintoon kuuluvia toisen kotimaisen kielen opintoja, vaan edeltää niitä.

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille,

 • joiden lukion päättötodistuksen ruotsin kielen arvosana on 7 tai heikompi ja
 • jotka ovat saaneet ruotsin kielen ylioppilaskokeesta korkeintaan arvosanan cum laude approbatur (c) tai eivät ole kirjoittaneet ruotsin kieltä lainkaan ja
 • (joiden ruotsin kielen lähtötasotestin (https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=1040) tulos jää alle 27 pisteen. Testin maksimipistemäärä on 40. Testin tekeminen on mahdollista vain Tampereen yliopiston ja muiden korkeakoulujen opiskelijoille.)

Tavoitteet

Taitotaso A2-B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Ruotsin kielen valmentavan kurssin suoritettuaan opiskelija

 • - osaa kirjoittaa lyhyitä asiatekstejä ja ilmaista itseään suullisesti opiskelijan elämään liittyvissä tilanteissa tarkoituksenmukaisesti
 • - osaa esim. kertoa itsestään ja aiemmista opinnoistaan, kuvailla yliopistoa opiskelupaikkana, kysyä, ilmaista mielipidettään ja perustella sitä lyhyesti
 • - ymmärtää lyhyehkön tekstin keskeisen sisällön
 • - osaa käyttää kielen keskeisiä perusrakenteita ja sanastoa tarkoituksenmukaisesti
 • - osaa hyödyntää sanakirjoja ja muita apuvälineitä kielenoppimisen tukena

Sisältö

Kurssilla opiskelija

 • - pohtii omaa kielenoppimistaan ja kielenoppimisen strategioitaan kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa
 • - kirjoittaa lyhyitä asiatekstejä ja harjoittelee suullista vuorovaikutusta sekä hankkii ja harjoittelee niissä tarvittavaa sanastoa ja kielioppia
 • - harjoittelee sanakirjojen ja muiden apuvälineiden käyttöä kirjoittamisen ja puhumisen tukena
 • - antaa rakentavaa palautetta toisten opiskelijoiden teksteistä ja harjoitustehtävistä

Suoritustapa      

Pienryhmäopetusta 26 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä 28 tuntia. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, harjoitustöiden tekemistä ja portfolion hyväksyttyä suorittamista. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Kuulustelut

Suoritustapana portfolio

Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 12.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Valmentavan kurssin jälkeen voit osallistua Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksolle KKRUYHT (kurssi 2 tai kurssi 3), jotka järjestetään elokuussa (huom. edeltävinä opintoina vaaditaan jonkin oppiaineen perusopinnot 25 op).

Ruotsin kielen valmentava kurssi soveltuu myös lukiolaisille ja abiturienteille, jotka haluavat kerrata ruotsin kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitella asiatekstien kirjoittamista.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Maiju Vihonen

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

26.5.2020 - 16.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

25.5.2020

Kurssimaksu

105€