Avoin yliopisto-opetusJohtaminen

Yrityksen toiminnan kehittäminen (7 op) - JOHT2028 - kevät 2021

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 140€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Suoritustapa ja aikataulu

Kevät 2021. Verkkotyöskentelyä Moodlessa 12.7.-30.5.2021.

Opettaja

Anni Rajala

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään organisaation kehittämisen ja muutosjohtamisen keskeisiin periaatteisiin ja työkaluihin. Sisällön punaisena lankana on muutosjohtaminen ja sen erilaiset vaikuttamismenetelmät. Näiden ohella käsitellään joitakin keskeisiä johtamisen periaatteita, jotka nähdään muutosjohtamisen ns. ideaalimalleina. Näitä ovat laatujohtaminen (muutos kohti korkean ja tasaisen laadun kulttuuria ja toimintaa), lean –johtaminen (muutos kohti tehokasta ja ketterää organisaatiota), prosessijohtaminen (muutos kohti asiakassuuntaista organisaatiota), arvoketjujen johtaminen (muutos kohti verkottunutta yritystä) ja organisaation oppiminen (muutos kohti sisäänrakennettua valmiutta oppia ja kehittyä).

Osaamistavoite

Kurssi perehdyttää opiskelijan näkemään organisaation kokonaisvaltaisena järjestelmänä sekä antaa välineitä organisaation määrätietoiseen kehittämiseen ja muutosjohtajuuteen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella organisaatiota eri näkökulmista, analysoida ja paikallistaa erilaisia kehittämiskohteita ja suunnitella sekä toteuttaa muutosprosesseja käsiteltyjen johtamisen ideaalimallien valossa.

Kirjallisuus

Varmistuu myöhemmin.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Anni Rajala

Opintopisteet

7

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

12.4.2021 - 30.5.2021

Ilmoittautuminen alkaa

28.5.2020

Ilmoittautuminen päättyy

29.3.2021

Kurssimaksu

140€

Ilmoittaudu