Avoin yliopisto-opetusJohtaminen

Organisaatiokäyttäytyminen I (7 op) - JOHT2029 - kevät 2021

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Huom! Ilmoittautuminen avautuu kun aikataulu varmistuu.

Opintojakson hinta on 140€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Kevät 2021. Verkkotyöskentelyä Moodlessa viikot 8-16 (22.2.-25.4.2021)

Opettajat

Kati Söderlund

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan organisaatiokäyttäytymisen kenttää erityisesti yksilön näkökulmasta. Näitä yksilötason tekijöitä ovat: arvot ja asenteet, tunteet ja tunneäly, temperamentti ja persoonallisuus, kyvykkyys, motivaatio, havainnointi, sekä yksilön oppiminen ja urakehitys. Kurssilla käsitellään myös yksilön toimintaa osana ryhmää.

Osaamistavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä organisaatiokäyttäytymisen laaja kenttä pitää sisällään ja on erityisesti perehtynyt yksilön toimintaan ja siihen liittyviin taustatekijöihin organisatorisessa kontekstissa. Opiskelija kehittää kurssilla itsensä johtamisen taitoja sekä hänellä on mahdollisuus kehittää myös yhteistyö- ja esiintymistaitojaan.

Oppimateriaali

Varmistuu myöhemmin.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Kati Söderlund

Opintopisteet

7

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

22.2.2021 - 25.4.2021

Ilmoittautuminen alkaa

28.5.2020

Ilmoittautuminen päättyy

8.2.2021

Kurssimaksu

140€

Ilmoittaudu