Avoin yliopisto-opetusJohtaminen

Henkilöstöoikeus (6 op) - TOIK2030 - syksy 2020

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Huom! Ilmoittautuminen avautuu kun aikataulu varmistuu.

Opintojakson hinta on 140€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Syksy 2020. Luennot syys-lokakuussa (tarkempi aikataulu varmistuu viimeistään kesäkuussa). Lisäksi itsenäisesti katsottavia luentotallenteita Moodlessa.

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Sisältö

Työoikeuden säännösjärjestelmän pääpiirteet. Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Työsuojelu, työaikalainsäädäntö, työtapaturmien korvaaminen, työeläkkeet, vuosiloma ym. työsuhteeseen liittyvät erityiskysymykset. Virkamiesoikeuden pääpiirteet.

Tavoitteet

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työ- ja virkasuhteen osapuolten keskeiset oikeudet ja velvollisuudet sekä osaa arvioida työ- ja virkasuhteen ehtojen lainmukaisuutta. Opiskelija tuntee esimerkiksi työsuhteen päättämisen edellytykset ja virkavastuun keskeisen sisällön. Opiskelija osaa käyttää henkilöstöoikeuden oikeuslähteitä ja ratkaista henkilöstöoikeudellisia ongelmia sekä antaa henkilöstöoikeudellisia toimintasuosituksia.

Työelämävalmiudet: Asiakokomaisuuksien itsenäinen ja kriittinen omaksuminen. Itsenäinen argumentointi. Analyyttinen ajattelu. Kyky arvioida itsenäisesti henkilöstöön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja esittää siihen nojautuvia perusteltuja toimintasuosituksia.

Suoritustapa

Luennot. Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa.

Tenttipäivät varmistuvat myöhemmin.

Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella Tampereen kesäyliopiston nettisivuilla os. https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tentti-ilmoittautumislomake/

Tenttipaikan voi tarkistaa ennen tenttiä tenttikalenterista os. https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tenttikalenteri/

Kirjallisuus

1. Kairinen, Martti (2009). Työoikeus perusteineen. Masku: Työelämän Tietopalvelu Oy.
2. Koskinen, Seppo & Heikki Kulla (2016). Virkamiesoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum.
Luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo) talousoikeuden oppiaineen verkkosivuilta.

Huom!

Henkilöstöoikeus TOIK2030 -opintojakson voi suorittaa myös osana Talousoikeuden aineopintoja.

 

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

14.9.2020 - 31.12.2020

Kurssimaksu

140€