Abi- ja lukiolaiskurssitRuotsi (abi- ja lukiolaiskurssit)

Ruotsin kielioppikurssi lukion aloittaville

Ajankohta

Ma-pe 8.-12.6.2020 klo 13-16

Opetuspaikka

Tampere. Tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille myöhemmin.

Jos lähiopetusta ei kesällä 2020 voida järjestää, pyrimme tarjoamaan  mahdollisimman monen opintojakson/kurssin verkko-opetuksena.

Kohderyhmä

Yläasteelta lukioon siirtyvät

Sisältö

Kurssi sisältää peruskielioppia (mm. verbien ja substantiivien taivutusta), helpohkoja luetun- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, lyhyen kotiaineen ja rakenneharjoituksia. Opetuksessa käytetään opettajan valmistamaa materiaalia.

Suoritustapa

Lähiopetusta 20 oppituntia ja itsenäistä työskentelyä 5 tuntia. Kurssilla ei ole koetta. Kurssitodistuksen saamisen edellytyksenä on säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Miina Kunttu

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

8.6.2020 - 12.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

27.2.2020

Ilmoittautuminen päättyy

25.5.2020

Kurssimaksu

125€